Produksjonen i Vestfold og evt. nybygg på Ås kan bli utkonkurrert av utenlandske produsenter som klarer å levere konkurransedyktige produkter på tross av at det er en viss toll på import til Norge. Rema 1000 (familien Reitan) har sagt opp kontrakten med Findus, for å importere fra utlandet i stedet. Så mye om nasjonalfølelsen hos norske kapitalister. Kravet fra Findus, LO og AP er at tollsatsene må opp, for å beskytte denne nasjonale matindustrien. Det er et krav jeg støtter.

Vi husker vel ostetollen?

Men samtidig reiser saka en rekke interessante problemstillinger. Mange husker vel kanskje saka om den s.k. «ostetollen» som raste noen år. Det handlet om toll primært ut mot EU, og EU-medlemsland. Den rød-grønne regjeringa fikk gjennom at disse tollsatsene skulle beholdes på et høyt nivå, for å beskytte primært mot masseimport av rimelige gulost fra Danmark og Sverige.

EU-politikere raste, og den blåblå regjeringa hadde store problemer med å forsvare det norske standpunktet. Der i gården er frihandel et gode, uansett, og de stemplet den norske bonden for å være «proteksjonistisk». Et fy-ord sjølsagt. Nå støtter altså LO i Vestfold sammen med Ap-representantene at vi skal øke tollen på frossengrønnsaker, av hensyn til norske arbeidsplasser, i Vestfold. Proteksjonisme altså. Retta mot EU og EU-land primært.

EØS-avtalen ligger bak

Det er påfallende at EØS-avtalen ikke evnes i reportasjen i TB. Det er den som ligger til grunn for det handelsregimet vi har på landbruksvarer. EU-siden mener Norge har forplikta seg til tollreduksjoner. Samtidig øker importen av landbruksprodukter hvert år, samtidig som Norge ikke har overskuddsvarer å eksportere – alt går til innenlands forbruk. Det er fullstendig ubalanse i regnskapet. Og det er dette som kan rettferdiggjøre en økning av grønnsakstollen på norsk side.

LES OGSÅ: Findus: Lav toll på grønnsaker truer arbeidsplassene i Tønsberg

Et rimelig krav

Kravet fra Findus er rimelig, dersom hensynet er norske arbeidsplasser. Dersom det overordna hensynet derimot er å være flinkeste gutten i EU-klassen og tilpasse Norge til EU på alle bauer og kanter, er kravet helt umulig. Det er vel også derfor Høyre-representant Gunnar Gundersen svarer som han gjør til slutt i reportasjen: «Høyre ser behovet for at norsk landbruk har et importvern. Samtidig er vi heller ikke pådrivere for å øke satsene». Det er vel årets underdrivelse. Eller hva sier du, Høyre-statsråd og tidligere EØS-minister Vidar Helgesen fra Nøtterøy? Tolløkning for å redde lokale arbeidsplasser, kan det være noe for Høyre i et valgår?

Heming Olaussen