I et tilsvar til meg i TB den 21/4 skriver Nei til EUs leder. Kathrine Kleveland (KK), at jeg påstår at hele motstanden mot EUs energimarkedspakke bygger på myter.

Det jeg skrev i mitt innlegg i TB den 18/4 var at det hadde blitt servert mange myter rundt den nye pakken med reguleringer. Med ordene sjølråderett og arvesølv har Nei til EU (NTEU) og deres støttespillere hamret løs med dommedagsprofetier i kjent stil; skremsler, uriktige påstander og rå og følelsesladet nei-retorikk. 

I innlegget mitt tok jeg for meg fem av disse usanne påstandene fra Nei til EU (NTEU). KK bruker mesteparten av tilsvaret sitt på å gjenta mytene. Jeg skal ikke trette leserne med å tilbakevise disse mytene nok en gang. Saken ble avgjort i Stortinget den 23/3 med stort flertall.

Det er påfallende at KK ikke en eneste gang har nevnt klimaaspektet ved energimarkedspakken. Miljøorganisasjonene Zero, Bellona og WWF er for kraftsamarbeidet med EU. Det samme er Miljøpartiet De Grønne som stemte for denne saken i Stortinget.

Vanligvis surmuler NTEU når de taper en stridssak i Stortinget og klager over at Stortinget er «i utakt med folket», men lar det være med det. Denne gangen vil organisasjonen saksøke Stortinget! Den forsøker nå å samle inn en million kroner til rettsaker mot Stortinget. NTEU mener at Stortingets vedtak var grunnlovsstridig til tross for at Stortingets juridiske avdeling slo fast at suverenitetsavståelsen i denne saken var så ubetydelig av den ikke var i strid med Grunnloven.

– Vi er klar til å ta saken hele veien gjennom rettssystemet, om nødvendig helt til Høyesterett, sier KK. Men NTEU tar høyde for at det hele faller i fisk: «Om en rettslig prøving ikke lar seg gjøre, vil innsamlede midler spesifikt brukes til å motarbeide nye suverenitetsavståelser,» heter det.

Det skal bli interessant å se om det er noen rettsinstans som vil gå med på å sette til side et demokratisk flertallsvedtak i Stortinget, Norges nasjonalforsamling.