Jeg opplever stadig oftere at medarbeidere «henges ut» i sosiale medier, der det stilles spørsmål om korrupsjon

FÆRDER KOMMUNE: Rådmann Toril Eeg i Færder kommune er urolig for ansatte som debatteres i sosiale medier, og opplever at de tillegges holdninger og egenskaper som ikke har rot i virkeligheten.

FÆRDER KOMMUNE: Rådmann Toril Eeg i Færder kommune er urolig for ansatte som debatteres i sosiale medier, og opplever at de tillegges holdninger og egenskaper som ikke har rot i virkeligheten. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Det stilles spørsmål i Færdertinget om korrupsjon og kameraderi.

DEL

MeningerSøndag ettermiddag mottar jeg følgende e-post fra en medarbeider på byggesaksavdelingen.

«Jeg vet ikke om dere har lest det nyeste innlegget på Færdertinget, men det er nå en større diskusjon om vår praksis i forhold til befaringer, korrupsjon o.l. Det siste innlegget omhandler da x og x i juni var på befaring på en eiendom på Teie i forbindelse med riving av et anneks. De ringte på døren, hadde med ID-kort, men da det ikke var noen hjemme dro de igjen. De var aldri inne på eiendommen slik det skrives om på Færdertinget. x og x brukte x privatbil siden befaringsbilen var opptatt og det var snakk om en hastesak.

I innlegget på Facebook er det publisert er bilde av bilen tatt med et overvåkningskamera. X  privatbil eies av hennes svigerfar rx svigerfar og mann driver et eiendomsfirma i Larvik/Stavern. Det er derfor en diskusjon rundt dette. En politiker har også deltatt i diskusjonen uten å ha satt seg inn i saken.

Vi byggesaksbehandlere føler på et enormt press om dagen. Dette påvirker oss svært negativt og går ut over familie, fritid og ikke minst helsen vår. Det skrives mye om oss i sosiale medier og i avisene. Dere som ledere er svært flinke til å ta vare på oss og motiverer oss mye, men presset utenfra er svært belastende. Jeg foreslår at vi bør ta en samtale/møte om dette tema til uken hvis dere har anledning:)»

Som de fleste vet er det et stort arbeidspress på byggesaksavdelingen i Færder kommune, etter at det er avdekket mange ulovligheter. Dette har også medført mange henvendelser fra journalister, advokater, folk som ønsker bistand til søknader, gjennomgang av tidligere vedtak og fagmljøer som bruker Færder kommune som eksempel på ulike konferanser. Byggesakene følges med interesse av mange på nasjonalt nivå.

Jeg bruker denne e-posten som ett eksempel, da jeg stadig oftere opplever at medarbeidere «henges ut» i sosiale medier, det stilles spørsmåltegn ved korrupsjon/kameraderi og de tillegges holdninger og beskrivelser som ikke er gjenkjennbare.

Først noen faktaopplysninger:

  • De ansatte på plan- og byggesaksavdelingen er etter Plan- og bygningslovens §25-1og § 1-4 pålagt å føre tilsyn med at regelverket overholdes.
  • Kommunens tilsynsplikt omfatter søknadspliktige tiltak, tiltak unntatt byggesaksbehandling og ulovlig igangsatte tiltak og ulovlige bruksendringer.
  • Formålet med tilsyn er å påse at tiltak i kommunen oppføres i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven.
  • Kommunens bygningsmyndighet er tilsynsorgan for saker etter plan- og bygningsloven.
  • Tilsyn kan gjennomføres både planlagt / avtalt og uanmeldt, og det er ikke et enkeltvedtak som krever begrunnelse.
  • Det er ikke uvanlig at man må gå inn på eiendommen ved tilsyn.  Dette også dersom vedkommende som eier eiendommen ikke er til stede og/eller tilsynet er uanmeldt. I de fleste tilfeller kontaktes grunneier / tiltakshaver og varsles om tilsyn, og dersom grunneier/tiltakshaver ikke er til stede, er den normale prosedyren at saksbehandlere ikke gjennomfører tilsynet. Imidlertid kan det være tilfelle der tilsyn gjennomføres f.eks hvis det er akutt fare for liv og helse. Det beste for alle parter er at grunneier/ tiltakshaver deltar på tilsynet.

De ansatte er offentlige tjenestemenn, ikke privatpersoner

I e-posten jeg har fått, kommer det klart frem at det ikke ble gjennomført noe tilsyn og det ble heller ikke gått rundt på eiendommen. Det som undrer meg er at vedkommende ikke lukket opp da han tydeligvis var hjemme, men velger å skrive på den måten det gjøres på i sosiale media.

Det er mange i Færder kommune som benytter egen bil i tjenesten, men vi vil fremover merke private biler med Færder kommune – logo, når de blir brukt i tjenesten. Ansatte har alltid med seg sitt id-kort, som identifiserer hvem de er og hva de arbeider med.

Som det fremkommer av e-posten, er dette blitt en stor belastning for ansatte, som gjør en stor og viktig jobb for Færder kommune og kommunens innbyggere og næringsdrivende.  Frykten for å gjøre feil øker når en som enkeltperson blir utsatt for den type beskrivelser som nå skjer. Følgen av dette er at sakene tar lenger tid og i verste tilfelle at man ikke vil, eller ønsker å fortsette i denne type jobb.

Jeg har forståelse for at mange av de som ytrer seg i ulike saker ikke har kunnskap eller informasjon om den saken som kommenteres. Det jeg ikke har forståelse for er hvordan enkelte velger å skrive om eller karakterisere ansatte i Færder kommune.

Det har vært et tilfelle der det er ytret om at ansatte har en egen agenda. Dette er svært belastende for den det gjelder, noe jeg antar at de fleste forstår. De ansatte i Færder kommune opptrer som offentlig tjenestemenn, og ikke som privatpersoner. Jeg oppfordrer alle som ytrer seg offentlig om enkeltansatte til å tenke seg godt om før de gjør det. Belastningen for de dette angår og hvordan kommentarene utvikler seg på Facebook er svært uheldig.

Det er selvfølgelig viktig og nødvendig at berettiget kritikk, eller innspill til måten arbeid utføres på i Færder kommune, kommer frem. Det er nødvendig for å få endringer og forbedringer. Det er hvordan og hvor denne kritikken fremmes, som er tema her. Jeg ber om at kritikk eller innspill gis til undertegnede eller kommunaldirektørene.

Vi vil spille på lag

De ansatte i byggesaksavdelingen og i Færder kommune ønsker å spille på lag med innbyggere og utbyggere. Den situasjon som er oppstått beklager både undertegnede og medarbeidere, men slik situasjonen er nå, får det nødvendigvis konsekvenser langt ut over «ulovlighetssakene».

Vi ønsker å tilrettelegge for at innbyggere skal være fornøyd og få god og riktig saksbehandling. Når det gjelder byggesaksavdelingen spesielt, arbeides det kontinuerlig for å redusere saksbehandlingstiden. Alle ansatte vet at dette er av stor betydning for byggenæringen.  Vi ønsker at Færder skal være en kommune det er godt å bo, arbeide og drive næring i, og at kommunen har et godt omdømme.

Det er nå viktig at byggesakene blir korrekt behandlet. De ansatte i byggesaksavdelingen arbeider hver eneste dag for å få ned saksbehandlingstid. Det er imidlertid ikke til å underslå at en vesentlig grunn til lang saksbehandlingstid skylder mangel ved søknader.

Veiledning og møter med tiltakshavere/ansvarlig søkere er også økt som følge av «ulovlighetssakene».

Bemanningen på byggesak er økt og blir økt ytterligere. Det er opprettet et eget team for tilsyn og ulovlighetsoppfølging og etablert et mottakskontroll ved at en saksbehandler gjennomgår søknader, for så langt som mulig unngå at søknader sendes frem og tilbake.

Det er avholdt et møte med byggenæringen før sommeren og skal avholdes nytt møte 21. september.

Jeg er stolt av alle mine medarbeidere som gjør en stor innsats for Færder kommune!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags