Gå til sidens hovedinnhold

Nedbygging av matjord er tyveri fra kommende generasjoner

Artikkelen er over 2 år gammel

Ved hvert eneste matproduserende jordstykke,  som blir nedbygd med asfalt og hus, frarøver vi noe av næringsgrunnlaget for våre etterkommere.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I utgangspunktet er Norge langt fra å kunne brødfø sine egne innbyggere. Pr. i dag er selvbergingsgraden på korn og mel 35 prosent, ifølge en ny klimarapport.

Vanskelig å utvide denne ressursen

Jordbruksarealet i Norge utgjør tre prosent av landarealet, og bare en tredel av dette er egnet til matkornproduksjon. På grunn av våre klimatiske forhold har vi svært begrensede muligheter for å utvide denne ressursen. Dessuten finner vi de beste produksjonsarealene der hvor utbyggingspresset er størst. Tar vi klimaendringene med økende grad av flom og tørke med i dette regnestykket, burde det være klinkende klart at vi må ta vare på det vi har igjen av denne ikke fornybare ressursen.

LES OGSÅ: Matjorda i Færder er en viktig del av næringslivet

Ingen garanti for matsikkerhet

Ifølge Landbruksdepartementet importerte vi  jordbruksvarer for vel 63 milliarder kroner i 2017. Så lenge andre land har overskudd, fungerer dette bra, men ved klimaendringer og økende folketall kan dette fort endre seg. Vi har ingen garanti for matsikkerhet fra andre land i framtida. Det er neppe vanskelig å tenke seg at ethvert land først og fremst må tenke på egne innbyggere. Kornprisen på verdensmarkedet har lenge vært økende. Det betyr av erfaring knapphet på tilgang og økende etterspørsel.

LES OGSÅ: Jørn kan juble: Felleslista Rødt/SV fosser fram – men Tom er favoritt til å bli ordfører

I Norge er det fremdeles lov til å bruke store jordbruksarealer til nærings-, hus- og veiutbygging, selv om det stadig strammes inn noe. Desto større blir ansvaret og mulighetene for kommuner og regioner å verne om egne, viktige landområder.

Tønsberg og Færder er pressområder

I regionen vår trues i dag kornproduserende areal på Borgheim, Færder kommune, pluss områder i tilknytning til ny fastlandsforbindelse. Til sammen kan det dreie seg om rundt 170 dekar god matjord. Tønsberg/Færder er pressområde for utbyggingsbehov. Desto viktigere er det å tenke kreativt når det gjelder å bevare livsnødvendige områder for ettertida.

Tenk mer langsiktig

Angående utbyggingsplanene på Borgheim må en også spørre seg om ikke investorene Format Eiendom og Veidekke har større ambisjoner enn å bygge ned produktiv matkornjord. Det er flere aktører i denne sammenheng med stort ansvar. Det er på høy tid å tenke langsiktighet for kommende slekter i stedet for kortsiktig fortjeneste for noen. LES OGSÅ: Her planlegges varehus og hundrevis av boliger. Nå vil Fossum & co. vite hva de risikerer hvis de stopper planene.

Naturvernforbundet i Tønsberg og Færder håper og tror at skisserte planer på Tinghaug-jordet ikke vil bli realisert. Vi er mange som forventer at utviklingen på Borgheim Syd blir et vendepunkt lokalt i synet på bevaring av matjord.

Kommentarer til denne saken