Gå til sidens hovedinnhold

Færder kommune må bygges på samarbeid, ikke konkurranse

Artikkelen er over 4 år gammel

Færder kommune er en realitet om noen måneder. Arbeidet med å slå sammen Tjøme og Nøtterøy synes å gå på skinner, men enkelte feilskjær ser vi likevel. Ett eksempel er manglende samordning knyttet til Færder nasjonalpark.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stikkord er utvikling av Østre Bolæren, kollektiv sjøtransport og utvikling av Mågerø.

Nøtterøy kommune gjennomførte i 2016 et strategiarbeid for utvikling av Østre Bolæren. Med utgangspunkt i politiske vedtak, ble følgende sitat et av hovedpunktene som skal være rettesnor for den videre utviklingen: «Østre Bolæren skal være et nav i utviklingen av Færder nasjonalpark og et foretrukket opplevelsessted og reisemål i Oslofjordregionen.»

Navet i nasjonalparken

I dette strategiarbeidet har man tydelig sett bort fra at senteret for nasjonalparken ligger på Verdens Ende. Senteret er en felles satsing for de to kommunene (sammen med Tønsberg), og er allerede utpekt som navet i utviklingen av parken. Som det fremgår av nasjonalparksenterets hjemmeside: Senteret skal informere og skape engasjement og aktivitet rundt Færder nasjonalpark samt ha eget opplegg for skoleundervisning og være et samlingspunkt for forskning og forvaltning. Å etablere et konkurrerende nav mot nasjonalparken på Østre Bolæren vil underminere fellessatsingen på Verdens Ende, og kan bidra til å undergrave Færder som «vertskommune» for nasjonalparken.

LES OGSÅ: Østre Bolærne en kystperle

Konkurrerende prosjekter?

I regi av fylkeskommunen, og i samarbeid med bl.a. Tjøme og Nøtterøy, ble muligheten for et fremtidig transporttilbud til nasjonalparken utredet. Dette resulterte i to rapporter som ble fremlagt i juni 2016. Begge skisserte driftskonsepter for båtrute fra Tønsberg til henholdsvis Bolærne og Verdens Ende. I den etterfølgende prosessen i de to kommunene ble det ikke gjennomført noen samordning av disse to mulighetene, men snarere sett på som konkurrerende prosjekter. Resultatet blir trolig at det kun blir etablert et tilbud med båttransport til Bolærne og ikke til Verdens Ende.

LES OGSÅ (+): Politikerne sier ja til rutebåt til Verdens Ende, men Venstre vil heller til Færder fyr

Her er det ikke godt å vite hva som skjer. I desember 2015 behandlet kommunestyret på Tjøme et forslag om å igangsette en prosess for å utrede potensialet for Mågerø når Forsvaret (Skifte eiendom) skal selge. Mågerø ligger i randsonen til Færder nasjonalpark, og vil kunne bli en attraktiv innfallsport til nasjonalparken.

Hva kjer med Mågerø?

I henhold til saksnotatet fra administrasjonen, skulle administrasjonen gjennomføre en prosess for å få utredet etterbruken i løpet av våren 2016. Etter vedtak i kommunestyret skulle også ordfører og varaordfører delta i prosessen. Mer enn ett år etter at kommunestyret behandlet saken, er denne prosessen ennå ikke avsluttet. Med unntak av et par oppslag i Tønsbergs Blad, er det heller ingen som vet hva som foregår i denne prosessen, eller når den planlegges avsluttet.

LES OGSÅ: Nasjonalparken kan bli en skikkelig motor for reiselivet i hele Vestfold

Uansett hva som foregår i denne lukkede prosessen, er det åpenbart at representanter for Nøtterøy kommune også må involveres. Mågerø har et betydelig potensial når det gjelder friluftsliv, boligbygging og næringsutvikling. Og får vi en prosess med god forankring i begge kommunene, vil det skape et godt fundament for beslutningsprosessen for den videre utviklingen av Mågerø – en utvikling som trolig vil kreve betydelig økonomisk og administrativ innsats fra den nye kommunen. Men først må man åpne prosessen for innsyn. Styremøtet i Tjøme kommune den 15. februar vil være en god anledning.

Tor G. Birkeland

Kommentarer til denne saken