Tider forandres. Våre foreldre opplevde krig og rasjonering. Da måtte maten dyrkes her.

Det er enklere å bygge på matjord enn å sprenge knauser og fjell, men mange kommuner tar ansvar og krever det. Det er en våknende forståelse. Og utbyggerne presses til å ta noe mer bry og omkostninger ved å finne tomter utenfor matjordssonene.

At Færder kommune skulle snuble, hadde jeg ikke ventet. Færder forvalter landets beste dyrkingsjord. Alt vi trenger kan dyrkes her. Dette pålegger politikerne et spesielt forvalteransvar.

Men vi har jo penger og kan kjøpe fra andre land. I all fremtid? Så la oss blåse i det, og danse som to av de tre små griser i eventyret. Lykke til politikere, – med hva vi skal huske dere for.