Godt bosted forutsetter god økonomi

Bilde av innsenderen

Bilde av innsenderen Foto:

Av

Det er behov for maktskifte.

DEL

LeserbrevMarion Berg og Tom Mello hadde en interessant artikkel i TB 6. august. To forhold i artikkelen viser på en illustrerende måte hvorfor det er behov for politisk maktskifte i Færder. Det ene gjelder kommuneøkonomien. Det andre kommer jeg tilbake til.

Kommunen går med underskudd

Mello og Berg innleder artikkelen med følgende påstand: «I valgkamp settes det ikke krav til hvordan valgløfter skal finansieres». Kritikken som ligger i påstanden er i dette tilfelle rettet mot Arbeiderpartiet. Trolig med god grunn. Problemet er at heller ikke Høyre har noen oppskrift på hvordan valgløftene som listes opp i deres valgprogram skal finansieres. Resultatet av manglende økonomisk inndekning av ulike tiltak, som Høyre har stått bak de senere tiårene, ser vi i dag – Færder kommune går med underskudd. Og det ser ut til å øke.

Befolkningsnedgang

At Høyre og Fremskrittspartiet ikke bare har mislyktes i den økonomiske utviklingen i kommunen, men også på andre områder, ser vi av den befolkningsnedgangen kommunen nå opplever. Og som bidrar til å forsterke den negative økonomiske utviklingen.

God kommuneøkonomi

Hvorfor er det da så viktig å ha en god kommuneøkonomi. Jo fordi god økonomi
• er avgjørende for å skape gode kommunale arbeidsplasser innen barnehage, skole og omsorgstjenesten,
• påvirker evnen til å legge til rette for positiv næringsutvikling i kommunen,
• påvirker servicegraden i kommuneadministrasjonen.
• påvirker evnen til å videreutvikle kommunen som en attraktiv bostedskommune.

Av denne grunn er det forstemmende at, med unntak av MDG, det er ingen av de øvrige partiene som har kommuneøkonomi for Færder som et sentralt tema i sine valgprogram.
Høyre vil som kjent ha en fastlandsforbindelse som påfører Færders innbyggere betydelige kostnader hvert år. På den annen side er Høyre bastant motstander av noen form for eiendomsskatt i Færder. Partiet er heller ikke villig til å utrede dette spørsmålet. Det gjelder også de øvrige partiene. Dette til tross for at eiendomsskatten vil komme innbyggerne til gode i form av bedre kommunale tilbud, mens bompengene vil gå til Statens vegvesen og de entreprenørene som skal bygge gigantbrua.

Hva må til

Det er flere tiltak som må til for å snu den negative økonomiske utviklingen i kommunen. Det gjelder både på inntektssiden og på kostnadssiden. MDG vil bl.a. arbeide for at
• alle som har eiendom i kommunen betaler skatt til kommunen, ikke bare vi som er bosatt her,
• kommunen ikke inngår avtaler uten at man kjenner til de økonomiske konsekvensene, både på kort og lang sikt,
• kommunen må erkjenne at «grønn økonomi» er sunn økonomi.

Utbyggere som utviklere av kommunen

Det andre forholdet Mello og Berg tar opp i sin artikkel som viser at et maktskifte er nødvendig er forholdet til private utbyggere. Det er vanskelig å tolke artikkelen annerledes enn at Høyre satser på at det er utbyggerne som skal lede an i utviklingen av Færder. At dette er Høyres ledetråd ser vi også av deres handlinger i kommunestyre og formannskap. Det er derfor på høy tid med et maktskifte slik at utviklingen av Færder styres i henhold til gode kommunale planprosesser som resulterer i klare premisser for enhver utbygging. Og der disse premissene er basert på hensynet til natur og miljø og at det er innbyggernes og næringslivets behov som skal dekkes.

På denne måten blir «Færder – det gode bosted» ikke bare en overskrift i en artikkel, men også en realitet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags