Færder – det gode bosted

Tom Mello og Marion Berg

Tom Mello og Marion Berg Foto:

Av
DEL

MeningerI valgkamp settes det ikke krav til hvordan valgløfter skal finansieres. I virkeligheten så må vi bruke mindre penger på noe for å bruke mer penger på noe annet. Når Arbeiderpartiet skriver i et TB-innlegg at vi må satse på enkelte kostnadskrevende tiltak for å få folk til å bosette seg i Færder, så tror vi ikke dette vil være mulig innenfor de rammene vi har til rådighet, og vi mener at det er feil medisin.

Vi vil gjerne ha mange og glade barn i Færder. For å få til det vil Høyre jobbe for at unge voksne får arbeid i distriktet, barnehageplass for barna og at de kan skaffe seg en passende bolig. Færder er inne i tidenes skolesatsing. Flere nye skoler er allerede på plass. Nå står ny barneskole på Labakken og ungdomsskole på Tjøme for tur. Når allerede vedtatte planer er gjennomført vil vi ha flotte skoler og inneklima som gir det aller beste grunnlag for læring, til glede for både elever, lærere og foreldre.

Høyre prioriterer kunnskap i skolen. Færder er en foregangskommune på tidlig innsats, bl.a. ved å bruke mye av fellesskapets midler på forebyggende tiltak med spesialpedagoger i barnehagene. Slik får barn som trenger litt ekstra hjelp en god start i livet. I tillegg vil vi fortsette å bruke penger på å styrke kompetansen til lærere slik at alle elevene får den beste undervisningen. Læring og kunnskap er kommunens ansvar. Vi ønsker også å legge til rette for gode fritidstilbud, men mener at mat på skolen og SFO-betaling først og fremst er foreldrenes ansvar. Heller ikke AP har funnet midler til dette i tidligere budsjetter, og vi er spente på hva de vil bruke mindre penger på for å få til dette.

Som hovedutvalgsleder og pårørende kjenner vi godt til omsorgstilbudene i hjemmetjenesten, i omsorgsboliger og i sykehjemmene. Det er godt å oppleve at mat og personlig omsorg er så bra! Særlig vil vi gi honnør til alle som jobber med og er sammen med beboerne. Det virker som de trives godt på jobb og hjelper hverandre så godt de kan for et trivelig bomiljø. Her som i andre virksomheter er det likevel forbedringsmuligheter. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for bedre helse, trivsel, arbeidsforhold og økonomi.

Vi får etter hvert en økt andel eldre innbyggere. Denne aldersgruppen blir stadig friskere, men de som har behov for omsorgstilbud, skal få det de trenger. To nye sykehjem er bygget og nå vil vi bygge om Gipø til 27 omsorgsleiligheter. Høyre ønsker også bygging av privatfinansierte boliger for eldre. Vi har ellers i livet muligheten til å velge hvordan vi vil bo innenfor økonomiske rammer. Vi kan ikke se at noe bør være til hinder for dette også når vi blir eldre. Signaturhaven på Borgheim er et flott tiltak og vi håper at eiendomsutviklere vil se flere muligheter fremover.

Vi må sørge for at næringslivet i regionen får utvikle seg så det blir behov for mange ansatte. Ny fastlandsforbindelse vil nok føre til at flere bedrifter vil etablere seg i Færder, men vi mener vi må se på Tønsberg-regionen som ett arbeidsmarked. Næringsetableringer i Tønsberg er bra for Færder og vise versa. Lønnsomt næringsliv og interessante arbeidsplasser er viktig for en stabil befolkningsutvikling.

Venstresiden ser ut til å mene at man ved å vedta at Kaldnes vest skal være avsatt til kun næring så blir det etablert næring. Høyre mener at det er større muligheter for å få næringsutvikling dersom det også tillates boligbygging og minner om det allerede er 700 arbeidsplasser på Kaldnes. Med kombinert næring og bolig så blir det mange som deler kostnadene for veier, vann, avløp etc, vi får et lokalt kundegrunnlag og vi kan få mange kortreiste arbeidsplasser.

Lokalpolitikk dreier seg mest om oppvekst, omsorg og utvikling. Vi bygger sten på sten for å tilby så gode tjenester som mulig med de midlene som vi har til rådighet. God styring gjennom mange år har gjort det mulig å investere så mye som vi har gjort med nye barnehager, skoler og omsorgsbygg. Samtidig ser vi at verden endrer seg, og vi må ta inn over oss de utfordringene og mulighetene som kommer. Vi tenker da først og fremst på klima og miljø og digitalisering/teknologisk utvikling i tillegg til endret aldersfordeling som allerede er nevnt. Dette er områder som vi må vie mer oppmerksomhet. Kunsten er å få til gode tiltak som også gir gode opplevelser for oss som innbyggere. Høyre tar utfordringene på alvor.

Fortsatt god sommer!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags