Valg, fastlandsforbindelse og eiendomsskatt

PENGESLUK: Den valgte veiløsningen for fastlandsforbindelsen får en astronomisk pris og er overdimensjonert i forhold til formålet, mener artikkelforfatteren. Han vil heller ha Østalternativet, med ny kanalbro ved siden av dagens.

PENGESLUK: Den valgte veiløsningen for fastlandsforbindelsen får en astronomisk pris og er overdimensjonert i forhold til formålet, mener artikkelforfatteren. Han vil heller ha Østalternativet, med ny kanalbro ved siden av dagens. Foto:

Av

Steinar Gullvåg, nestor i Færder Arbeiderparti, er tydeligvis provosert.

DEL

MeningerHan har ikke annet å komme med enn en god porsjon arroganse og forsøk på god gammeldags hersketeknikk i sin kommentar til mitt innlegg i Tønsbergs Blad («Mitt protestvalg» tirsdag 2. juli), der jeg tilkjennegir min motstand mot fastlandsforbindelsen fra Færder til fordel for Østalternativet, samt min anbefaling om innføring av eiendomsskatt.

LES OGSÅ: Mitt protestvalg

Gullvåg spør om jeg tror det er en grunn til at Østalternativet så langt er avvist, og spydig nok spør han også «om jeg tror kommunestyrene i Tønsberg, Færder, fylkestinget og departementet på liv og død foretrekker en dyrest mulig bruløsning for å kunne sende regningen til bilistene». Dette gir meg en gylden anledning til å utdype mine meninger. Svaret er todelt.

For det første har Statens vegvesen vurdert Østalternativet som det soleklart billigste og mest naturvennlige, og at det scorer svært høyt på øvrige målparametere.

For det andre at konsekvensen av Ramberg-Smørbergprosjektet vil være en astronomisk pris og en lengre motorveistrekning med mange ganger større årsdøgnstrafikk verdig – sammenligningsvis ble den nye E18-parsellen forbi Larvik ved Farriseidet med tunnel og bru billigere og med en skyhøyt bedre kost/nyttefaktor enn for denne fastlandsforbindelsen, som nødvendigvis medfører svært høye bompengesatser, som også Gullvåg må vite virker svært uheldig sosialt sett, som medfører store unødvendige miljøødeleggelser og som fremstår som ren og skjær stormannsgalskap.

LES OGSÅ: Olav og Steinar tror på flertall mot bomringen: – Ingen sammenheng mellom prisen og hva man får

- FATALISTISK: Når Ap og Steinar Gullvåg tidligere har gått inn for eiendomsskatt i Færder, men avviser det som valgkamptema nå fordi høyresiden har satt foten ned, vitner det om en fatalistisk holdning, mener Tom Olav Madsen.

- FATALISTISK: Når Ap og Steinar Gullvåg tidligere har gått inn for eiendomsskatt i Færder, men avviser det som valgkamptema nå fordi høyresiden har satt foten ned, vitner det om en fatalistisk holdning, mener Tom Olav Madsen. Foto:

Ap ikke opptatt av kostnader og miljø

Prosjekt- og miljøkostnadene er rett og slett for store, og jeg etterlyser en erkjennelse av dette på politisk nivå, både hos Høyre, som tradisjonelt har hatt nøysomhet i sitt verdigrunnlag, og Arbeiderpartiet, som jeg undres over går god for sosialt urettferdige og svært høye bompengesatser.

LES OGSÅ: Ap sliter tungt i ny meningsmåling, og Arve Høiberg går til frontalangrep på Sp-kandidaten

LES OGSÅ: Flertall med fullt sprik

Jeg tør påstå at involverte politikere har hatt skylapper, latt seg blende av egne planer og beveget seg milevis unna sakens opprinnelige formål, som kun er en bedre beredskapsløsning for Færder.

Andre har gjort oss oppmerksomme på at prosjektets forkjempere er et godt eksempel på Concorde-syndromet, der forkjemperne ikke evner å foreta en kritisk vurdering av kostnader og andre ulemper og ha vett til å stoppe i tide.

LES OGSÅ: Kjenner du «Concorde-syndromet»?

Mitt innlegg må ses som et forsøk på å få fokus på dette i valgkampen, i den hensikt å få stoppet prosjektet. Forkjemperne har anstrengt seg til det ytterste, dels ved ufine metoder, ifølge enkelte som har satt seg spesielt godt inn i saken, for at det ikke skal gjennomføres noen form for folkeavstemning og å unngå at fastlandsforbindelsen skal bli en valgkampsak.

Gullvåg påberoper seg departementets avgjørelse om å legge nord-sør-løsningen til grunn for prosjektet. Han unngår samtidig behendig å nevne at det samme departementet besluttet å nulle fastsatt kostnadsramme på rundt halvparten av foreløpig estimert kostnad etter stort press fra lokalpolitikerne. Derved har jeg god dekning for at det politiske flertallet, inklusive Arbeiderpartiet lokalt, ikke er nevneverdig opptatt av kostnader og naturinngrep.

LES OGSÅ: Fastlandsforbindelsen er en overdimensjonert blindvei

Ville selv ha eiendomsskatt

Gullvåg synes å være irritert over at jeg anbefaler å innføre eiendomsskatt, spesielt i Færder kommune, der det er svært mange hytteeiendommer. Han viser til at han selv har gått inn for dette, men også til at Høyre med samarbeidspartnere går imot både eiendomsskatt og boplikt, og at eiendomsskatten derfor ikke er et tema.

LES OGSÅ: Høyre fortrenger virkeligheten

Jeg kan ikke tro det jeg leser i Gullvågs kommentar. Makan til fatalistisk holdning skal vi vel lete lenge etter. Som velger må man kunne forvente at det både Gullvåg og hans parti er for, bør både han og partiet hans selvsagt kjempe for i en valgkamp, og være tøffe nok å stå for dette og la velgerne avgjøre om dette fører til oppslutning, noe jeg tror det vil når man har et klart budskap. Jeg nekter å godta at alle andre kommuner som har innført eiendomsskatt ikke vet sitt eget beste. Jeg må derfor minne Gullvåg om at politikk innebærer å søke makt og innflytelse, sistnevnte oppnås ikke uten å kjempe for å oppnå makt.

LES OGSÅ: Høyre har ikke valgflesk på menyen!

Gullvåg og hans parti bør derfor snarest utforme en modell for eiendomsskatt som virker sosialt rettferdig, noe jeg mener vil føre til ryddighet og oppslutning, samt større kunnskap om eiendomsskatt som virkemiddel for en rettferdig skattefordeling og finansiering av eldreomsorg og andre aktverdige formål, herunder tiltak mot barnefattigdom.

Her er det behov for omfattende folkeopplysning om eiendomsskatt som middel til å skaffe Færder kommune inntektsgrunnlag for en kommunal velferd vi alle forventer, og ikke la høyresidens ensidige svartmaling av eiendomsskatt råde grunnen alene.

Tom Olav Madsen

Tom Olav Madsen Foto:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags