Vi som lider av et veisyndrom

FØRING: Det var Samferdselsdepartementet som ba kommuner og fylkeskommune konsentrere seg om to alternativer for fastlandsforbindelsen, nemlig Ramberg-Smørberg (bildet) og Kaldnes-Korten, påpeker Steinar Gullvåg.

FØRING: Det var Samferdselsdepartementet som ba kommuner og fylkeskommune konsentrere seg om to alternativer for fastlandsforbindelsen, nemlig Ramberg-Smørberg (bildet) og Kaldnes-Korten, påpeker Steinar Gullvåg. Foto:

Av

Rart hva et par lett provoserende spørsmål i Tønsbergs Blads/tb.nos kommentarfelt kan avstedkomme!

DEL

MeningerTom Olav Madsen har beæret meg med en lang artikkel i Tønsbergs Blad 6. juli, der han til fulle viser hvor betimelige spørsmålene er. Jeg spurte nemlig om han trodde kommunestyrene i Færder, Tønsberg, fylkestinget og departementet på død og liv foretrekker en dyrest mulig løsning på fastlandsforbindelsen for å kunne sende regningen til bilistene? Eller kan det tenkes at ulempene ved Østalternativet er så store at nevnte instanser simpelthen har sett bort fra det?

LES OGSÅ: Valg, fastlandsforbindelse og eiendomsskatt

Etter over 30 års engasjement for ny fastlandsforbindelse til øyene får jeg endelig vite at jeg har pådratt meg «skylapper, latt meg blende av egne planer og beveget meg milevis unna sakens opprinnelige formål»!

Trøsten får være at jeg deler skjebne med det store flertall kommune- og fylkespolitikere i Færder, Tønsberg og Vestfold, som etter årelange diskusjoner og planarbeid endelig har greid å samle seg om en løsning på øyenes fastlandsforbindelse – det vil si tunnel fra Kolberg og bru fra Ramberg til Smørberg.

Da er det kanskje ikke annet å vente enn at klarsynte rådgivere som Tom Olav Madsen prøver å lede oss tilbake til den eneste rette vei, nemlig en parallell kanalbru, utvidelse av Kirkeveien og ny firefeltsvei fra Mammutkrysset langs Ramsar-området til Presterødkilen og videre inn i en gigantisk trafikkmaskin mot Frodeåstunnelen (Østalternativet), med de konsekvensene det har for bo-, naturmiljø og næringsområder på begge sider av Kanalen.

LES OGSÅ: Mitt protestvalg

Føring fra regjeringen

Nå har jeg begrenset tro på lokalpolitikeres evne til å lage egne planer. Derimot er det lokalpolitikernes oppgave å respondere på fagmyndighetenes anbefalinger, og når vi i vår felles dumskap lot oss overtale til å legge bort Østalternativet, var det dels av miljøhensyn, dels fordi Statens vegvesen og overordnet myndighet, altså Samferdselsdepartementet, ba oss konsentrere oss om to aktuelle alternativer, nemlig:

  1. Tunnel fra Kolberg under Byfjorden til Korten.
  2. Tunnel fra Kolberg til Ramberg og bru videre over til Smørberg.

Noen vil kanskje huske at flertallet i kommunestyrene i Færder og Tønsberg anbefalte tunnelalternativet. Fylkestinget gikk inn for bru, først og fremst av hensyn til kostnadene ved det anbefalte tunnelalternativet. Når kommunestyrene i de to kommunene etter forhandlinger med fylkeskommunen – og jeg minner om at fastlandsforbindelsen fortsatt er en fylkesvei – er det altså ikke, slik Tom Olav Madsen hevder, at vi kollektivt lider av «Concorde-syndromet og derfor ikke evner å foreta en kritisk vurdering av kostnader og andre ulemper og følgelig ikke har vett til å stoppe i tide».

LES OGSÅ: I nabofylket sponser staten med en halv milliard. Tønsberg har ikke mottatt en krone: – Mangel på handlingskraft og vilje

Nei, det er fordi vi faktisk mener at næringsliv og befolkning på øyene og i Tønsberg fortjener en ny fastlandsforbindelse som leder gjennomgangstrafikken utenom bykjernen, bedrer bymiljø, ivaretar samfunnssikkerhet og beredskap, stimulerer gang, sykkel og kollektivtrafikk og næringsutviklingen i vårt område. Vi er dessuten så fri å tro at dette i sin tur vil bidra til å snu en svært negativ befolkningsutvikling i vår kommune.

Derfor er fastlandsforbindelsen en viktig valgkampsak, kanskje den viktigste. Fortsettelsen overlater vi til velgerne, de nye kommunestyrene, det nye fylkestinget, Regjeringen og Stortinget. Det er godt mulig at Tor Olav Madsen får det som han vil, at hele prosessen nok en gang ender i ingenting.

LES OGSÅ: Slår kraftig tilbake mot SV-utspill: – Et slag langt under beltestedet

Må ha akseptable bomsatser

Så langt har det vært bred lokal enighet om et konsept og videre utredninger. Spørsmålet er om, eller hvor lenge, denne enigheten holder. Uten lokal enighet stanser en bompengeproposisjon lenge før den når Stortinget. Vi har erfart før at kostnadsøkninger, økte bompenger og manglende finansiering har gravlagt store veiprosjekter her til lands. Fallgruvene er flere, også i dette tilfellet. Kostnadene kan øke slik at bomsatsene blir uakseptabelt høye. Eller at planløsningene blir for omfattende og ambisiøse og derfor må nedskaleres. Det vil seinere utredninger vise. Derfor har Færder Arbeiderparti i sitt partiprogram lagt inn et aldri så lite forbehold i støtten til brualternativet – en beskjed til velgerne om at vår støtte er betinget av akseptable bomsatser, uten at vi har tallfestet dette.

LES OGSÅ: Ikke gi bilistene regninga for kollektiv-unnlatelser

Tom Olav Madsens mener bruprosjektet er «stormannsgalskap». Det står ham fritt å mene. Derimot tjener han neppe på å fradømme sine meningsmotstandere alt vett og forstand. Jeg syns folkevalgte med ulik partitilknytning, som dag ut og dag inn gjør sitt beste for folk og samfunn, fortjener respekt. Det er et demokratisk problem at ikke alle setter like stor pris på deres innsats.

Eiendomsskatten overlater jeg trygt til velgerne. Det fins partier som ikke vil ha eiendomsskatt i Færder. Og det fins partier som vil innføre det. Mitt parti har programfestet at vi ikke vil ha eiendomsskatt de neste fire årene. Det er en demokratisk beslutning som binder partiets representanter i kommunestyret, men som jeg ikke trenger være enig i.

Steinar Gullvåg

Steinar Gullvåg Foto:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags