Fastlandsforbindelsen kan falle

VOKSENDE MOTSTAND? Fylkestinget ga stoppordre akkurat idag fastlandsforbindelsen var i ferd med å bli redusert til et fornuftig nivå, konstaterer forfatteren. Han mener pausen i arbeidet kom beleilig for alliansen av miljøforkjempere, bommotstandere og andre som gjerne ser at den halve milliarden fylkeskommunen har avsatt til Bypakke Tønsberg-regionen brukes på annet hold.

VOKSENDE MOTSTAND? Fylkestinget ga stoppordre akkurat idag fastlandsforbindelsen var i ferd med å bli redusert til et fornuftig nivå, konstaterer forfatteren. Han mener pausen i arbeidet kom beleilig for alliansen av miljøforkjempere, bommotstandere og andre som gjerne ser at den halve milliarden fylkeskommunen har avsatt til Bypakke Tønsberg-regionen brukes på annet hold. Foto:

Av

Mens Samferdselsdepartementet, fylkesordføreren og ordførerne i Tønsberg og Færder kommuner har tenkepause fram til september for å se om det fortsatt er mulig å finansiere en ny fastlandsforbindelse til Færder, fatter tilhengerne av andre alternativer nytt mot.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Lengst går varaordfører Richard Fossum (Sp) i Færder, som i ren opportunisme foreslår folkeavstemning om prosjektet. Felles for dem alle er at de overser at Samferdselsdepartementet har gravlagt alle andre alternativer og sagt nei til videre utredninger.

LES OGSÅ: Sp-Richard ønsker folkeavstemning om fastlandsforbindelsen

Altså er alternativet til tunnel og bru fra Kolberg til Ramberg og Smørberg dagens kanalbru og dagens trafikkmønster. Avkledd vikarierende argumenter, tror jeg Senterpartiet i Færder og Tønsberg faktisk mener at ingen løsning er en bra løsning – i motsetning til Senterpartiets fylkesordfører, som selvsagt er forpliktet av fylkestingets vedtak!

LES OGSÅ: Det er nok nå!

Men også i Vestfold og Telemark fylkeskommune er det krefter som med litt forskjellig ståsted gleder seg over Samferdselsdepartementets dramatiske momsbrev som har stoppet all videre planlegging av fastlandsforbindelsen til Færder. Fylkesutvalget ga stoppordre akkurat idet fylkestinget sto i ferd med å redusere omfanget av veiprosjektet til et fornuftig nivå.

Under slike omstendigheter vokser også den fylkeskommunale motstanden mot prosjektet. Alliansen av miljøforkjempere (som er mot nye veier), motstanderne av bompenger og andre ser gjerne at den halve milliarden som er avsatt til «vår» fastlandsforbindelse kan brukes på andre vel begrunnede fylkesveiprosjekter.

LES OGSÅ: Vi trenger en ny fastlandsforbindelse

Frykter kollaps

Ballen ligger nå på samferdselsministerens banehalvdel. Med mindre han går en runde i regjeringen og endrer standpunkt, er jeg redd fastlandsforbindelsen faller eller skyves ut i tid. Rett nok er det stortingsvalg om et år, og mye tyder på at vi da får en ny samferdselsminister og en annen samferdselspolitikk. Men vi har ingen garanti for det, og det er neppe mulig å holde på en halv milliard kroner til et fylkeskommunalt prosjekt som verken er ferdig planlagt eller finansiert.

LES OGSÅ: Må bruke penger på et hus de ikke aner om blir stående: – Vi har blitt holdt for narr i mange år nå

Departementet kjenner fylkeskommunens økonomi, og vet at Vestfold og Telemark fylkeskommune ikke har noen mulighet til å øke sin egenandel ut over det beløpet som allerede er avsatt. Det overraskende er at departementet, som i lang tid har vært kjent med finansieringsplanen for fastlandsforbindelsen der momskompensasjonen var innarbeidet, har tillatt fylkeskommunen og kommunene å garantere for planleggingslån i 100-millionersklassen. I så måte er departementet til de grader medskyldig at fylkeskommunen og kommunene bør kunne ekspedere plankostnadene over til departementet.

LES OGSÅ: Fylket stanser arbeidet med veipakka: – At tre ordførere kan bli enige på kammerset er spesielt

SKEPTISK: Hvis ikke regjeringspartiene kan fravike bompengeforliket, har det neppe noen hensikt at fylkesordføreren og ordførerne i Tønsberg og Færder tar en ny tur til Oslo, mener Steinar Gullvåg.

SKEPTISK: Hvis ikke regjeringspartiene kan fravike bompengeforliket, har det neppe noen hensikt at fylkesordføreren og ordførerne i Tønsberg og Færder tar en ny tur til Oslo, mener Steinar Gullvåg. Foto:


Bomforliket ødelegger

Fylkeskommunen og kommunene argumenterer med at planleggingen av fastlandsforbindelsen har pågått i så lang tid at regjeringens egenandelsprinsipp, som er av nyere dato, ikke kan komme til anvendelse. Det har de utvilsomt rett i. Derfor blir departementets momskompensasjonsvedtak helt uforståelig. Momskompensasjonen utgjør 900 millioner kr. I følge departementet kan pengene benyttes til finansieringen av selve veiprosjektet, men ikke til å oppfylle fylkeskommunens egenandel på 20 pst av prosjektets kostnader – et egenandelskrav som kom til mens Fremskrittspartiet ennå satt i regjering.

LES OGSÅ: Ble ikke enige om bypakken: - Situasjonen er uavklart og krevende

Verken Høyre, Kristelig Folkeparti eller Venstre har tidligere hatt særlige anfektelser i forhold til bompengefinansiering av veier, men har likevel valgt å holde fast i et forlik som i utgangspunktet var ren avlat til Frp. Kravet setter imidlertid en effektiv stopper for bompengefinansiering av alle større fylkeskommunale veiprosjekter, - hvilket også er meningen.

LES OGSÅ: «Alt avhenger av at denne pakken realiseres» - men åpenbart ikke klimautslipp og vår felles framtid

Jeg har merket meg at vår lokale stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas (H) ber oss til å stå fast på Ramberg-Smørberg-løsningen. Oppfordringen sendes hermed i retur, i håp om at han og andre i regjeringspartiene Høyre og KrF bruker tida fram til september til å overtale samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Med mindre han kommer på bedre tanker, har det liten hensikt at fylkesordføreren og ordførerne i Tønsberg og Færder tar en ny tur til Oslo.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken