Bypakke Tønsberg, mer utredning eller gjennomføring?

KOM I GANG: Jeg registrerer at noen vil ta en omkamp med departementet og bruke mer tid og penger på å utrede dobbel kanalbru. Jeg står på det jeg stemte for i fylkestinget 24. januar sammen med 36 andre fylkespolitikere, skriver Hans Hilding Hønsvall.  I Bypakke Tønsberg skal Nedre Langgate stenges for trafikk.

KOM I GANG: Jeg registrerer at noen vil ta en omkamp med departementet og bruke mer tid og penger på å utrede dobbel kanalbru. Jeg står på det jeg stemte for i fylkestinget 24. januar sammen med 36 andre fylkespolitikere, skriver Hans Hilding Hønsvall. I Bypakke Tønsberg skal Nedre Langgate stenges for trafikk. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.24. januar 2019 vedtok fylkestinget i Vestfold med 37 av 39 stemmer intensjonsavtalen i Bypakke Tønsberg. Det ble også gjort med solid flertall av bystyret i Tønsberg og kommunestyret i Færder. For mange av oss var ikke det den løsningen vi satte høyest, men ønske om at planlegging gjennom tiår av en ny fastlandsforbindelse og bruk av titalls millioner til planlegging fikk holde. Ønske om en gjennomføring av planene var større.

Undertegnede kom med i overordnet styringsgruppe (OSG) vinteren 2015. Politikerne i denne gruppa ble valgt etter funksjon. I dag består OSG av 10 politikere samt observatører fra Sandefjord (tidligere Stokke), men før kommuneendringene var det tidligere 16 fylkes- og lokalpolitikere der. OSG har ikke beslutningsmyndighet. Denne ligger i kommunestyrene og fylkestinget.

Bypakke Tønsberg har satset store ressurser på kommunikasjon. Dette er gjort ved informasjonsmøter, en omfattende nettside og sosiale media med en fyldig Facebook side. Jeg tror at vi som sitter i OSG skal være veldig forsiktige med å framstå som de som «har skjønt alt».
Rett etter at jeg tiltrådte OSG som daværende fylkesvaraordfører ble det sendt et brev til samferdselsdepartementet der det ble skissert tre trasealternativer. Bru Ramberg – Smørberg, tunnel Kaldnes – Korten og parallell bru over kanalen og utnyttelse av Frodeås- tunnelen.
16. oktober kom svaret fra samferdselsdepartementet.

Overskriften var: «Transportsystemet i Tønsbergregionen – Samferdselsdepartementet beslutter konseptvalg for videre planlegging.» i brevet står det videre: «Det skal være opp til lokale myndigheter gjennom den videre planlegging å avklare hvilken løsning innenfor konseptet som skal utvikles videre, Teie – Korten eller Teie – Jarlsberg, bru eller tunnel.»
Østforbindelsen med parallell vippebru ble altså ikke tatt med i departementets svar. Etter at svaret fra departementet kom, har det ikke blitt utredet hva en østforbindelse vil koste.

Alternativene med bru til Smørberg og tunnel til Korten ble utredet fram til behandlingene i kommunestyrene og fylkestinget våren 2018. Det er godt kjent at denne behandlingen ga ulike flertall.

Intensjonsavtalen som ble forhandlet ferdig til nyttårsskiftet 2018-2019 har også med betydelige midler fra fylkeskommunens framtidige budsjetter.

Bakgrunnen for de utbyggingene som skal skje i Tønsberg og Færder, er beredskap for øyene og en tilrettelegging for at økt transport kan gjøres ved kollektiv, sykkel og gange. Bussene må få fortrinn som gjør at innbyggerne velger det som kommer raskest fram.

Det framsettes stadig påstander om at en østforbindelse blir vesentlig billigere enn den løsningen som er vedtatt. Det hadde vært nyttig og hatt en utredning av hva utvidelse av Kirkeveien/Nøtterøyveien, Ringveien og et toplanskryss i Kilen vil koste. Utfordringene på Semlinna vil jo ikke være særlig annerledes med en østløsning.

Jeg registrerer at noen vil ta en omkamp med departementet og bruke mer tid og penger på å utrede dobbel kanalbru. Jeg står på det jeg stemte for i fylkestinget 24. januar sammen med 36 andre fylkespolitikere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken