Det er kaos og panikk i veisaken

Tønsberg har Norges beste matjord, mener Steinar Solum.

Tønsberg har Norges beste matjord, mener Steinar Solum. Foto:

Av

For Tønsbergs del blir løsningen med bru bare for dårlig!

DEL

LeserbrevDen siste utviklingen bærer preg av kaos og panikk for at saken ikke landes før høstens kommunevalg. Det virker også som at Overordnet Styringsgruppe (OSG) har store slitasjeskader etter mange år med forhandlinger og diskusjoner. For Tønsberg sin del har dette ført til en dårlig løsning med vedtaket om bru fra Ramberg til Vear. Fylkeskommunen har prøvd å pynte kaka, med diffuse økonomiske tiltak, men det er fortsatt mange uklarheter.

Tønsbergs representanter i OSG skal imidlertid ha stor ros for at de fikk løsrevet den største trafikkmessige flaskehalsen fra Bypakke Tønsberg. Utvidelsen av Prestrerødbakken og Prestrerødkrysset starter derfor i disse dager. Tønsberg kommune har kjøpt opp berørte eiendommer og alt er klart for oppstart. Dette betyr at tilgjengeligheten til Frodeåstunellen og Ringveg Nord vil bedres betydelig. Tønsberg Senterparti mener derfor at vi har tid til å vente med ny bru fra Ramberg til Vear. Mange kommenterer at dagen kanalbru er gammel og slitt og derfor krever avløsning. Dette er vi også innforstått med og utbedring av dagens kanalkryssing vil uansett tvinge seg frem. Med dette mener vi at gigantiske veiløsninger som brukerne må betale for med bompengefinansiering i et ukjent antall år kan settes på vent.

OSG og ordførerne Jonstang og Berg har under hele prosessen forutsatt at trafikkveksten i Bypakke Tønsberg skal dekkes inn ved økt bruk av kollektiv, sykkel og gange. Sett i lys av dette mener Tønsberg Senterparti at den kostbare, planlagte bruløsningen ikke står i forhold til nytteverdien. Dersom trafikkveksten i fremtiden blir større enn forutsatt, mener vi at en bruløsning lenger sør i Vestfjorden kan være et fremtidig tiltak for Færder kommune. Vi registrerer at Sandefjord kommune har store trafikale utfordringer i samme område...

Det var tidligere politisk enighet i Tønsberg bystyre om at parallell kanalkryssing skulle utredes videre. Press fra næringslivet og politikere på Nøtterøy førte imidlertid til at enkelte partier dessverre lot seg påvirke og snudde i saken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags