Ei bru til bry

ADVARER: Faller hengebrua, faller sannsynligvis også bypakkeløsningen, og med den noen viktige elementer: 100 millioner til utbedring av Teie Torv, utbedring Hogsnesbakken 150 millioner, tilrettelegging for gang-, sykkel- og kollektivtrafikk 570 millioner, ny gang- og sykkelbru mellom Kaldnes og Tønsberg 200 millioner, avbøtende tiltak og reduksjon bompengesats 525 millioner fra fylkeskommunen etc, skriver artikkelforfatterne.

ADVARER: Faller hengebrua, faller sannsynligvis også bypakkeløsningen, og med den noen viktige elementer: 100 millioner til utbedring av Teie Torv, utbedring Hogsnesbakken 150 millioner, tilrettelegging for gang-, sykkel- og kollektivtrafikk 570 millioner, ny gang- og sykkelbru mellom Kaldnes og Tønsberg 200 millioner, avbøtende tiltak og reduksjon bompengesats 525 millioner fra fylkeskommunen etc, skriver artikkelforfatterne. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Vi har utredet oss nesten til døde – og til utallige millioner. Nytt liv i østalternativet vil skape begeistring, sier noen. Vi frykter mye mer at det vil skape forakt for politikere som aldri kan lande.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det stormer rundt fastlandsforbindelsen. De som trodde vi skulle slippe nye, utmattende runder i valgkampen om dette mange tiårs gamle temaet, må tro om igjen; veisaken fyller spaltene. Vi burde heller diskutere befolkningsnedgangen på øyene, god eldrevelferd, nye arbeidsplasser, klok boligbygging, vern av strandsonen. Samtidig dreier fastlandsforbindelsen seg om en sak som berører alle bosatt på øyene våre. Til flerfoldige milliarder ferdigstilt, betalt delvis av oss brukere, og med betydelige konsekvenser for miljø og eksisterende bebyggelse langs traseene. Valget i september kan bli avgjørende, ikke minst for om det blir noen løsning i overskuelig framtid overhodet.

Kristelig folkeparti i Færder har etter lang debatt valgt å gå for det som nå ligger på bordet: hengebru eller høybru Ramberg – Smørberg og de øvrige elementene i bypakke Tønsberg-regionen. Samtidig ser vi at denne løsningen har noen sider som skaper stor usikkerhet. Det handler om kostnadsnivå, dimensjoner, klimaavtrykk, økt bilbruk og annet. Vi ser også at det såkalte østalternativet og parallell kanalbru synes både billigere og vil gi bedre utnyttelse av Frodeåstunnelen. Valget virker opplagt mener mange.

LES MER: Nytt håp for parallellbru-alternativet

Vi i Færder KrF har likevel noen vesentlige innvendinger mot østalternativet:

■ Tiden. – Sier vi nei til hengebruløsningen nå og ber om utredning av østalternativet, er vi «tilbake til start». Hvor lang tid det vil ta å kjøre hele prosessen på nytt, med en uendelighet av nye utredninger og debatter, vet ingen. Det har gått 16 år siden forrige aktuelle alternativ lå på bordet – og ble veltet i valg. En god fastlandsforbindelse kan enda en gang bli skjøvet ut i en ukjent framtid.

■ Prisen. – Halv pris av hengebru, sier noen om østalternativet. En fjerdedel, sier andre. Dette vet ingen før en utredning. Østløsningen burde vært utredet. Samferdselsdepartementet burde i det minste ha sagt hvorfor dette alternativet ble lagt bort uten begrunnelse. Uansett foreligger ingen kvalifiserte prisanslag. Selv om østalternativet trolig ikke kommer opp i hengebrupris, kan det bli langt dyrere enn vi tror: Utvidelse av Nøtterøyveien og Ringveien, et omfattende toplanskryss på Kilen for å unngå trafikkaoset i rundkjøringene der, dårlige grunnforhold langs fuglereservatet, andre fordyrende faktorer. Og innen parallellbrualternativet er klar for bygging om tidligst ti år, har vi for lengst passert dagens hengebrupris.

LES OGSÅ: – Hvorfor er det så vanskelig å ikke blande Bypakke Tønsberg-regionen sammen med Nøtterøys fastlandsforbindelse? 

■ Konsekvensene. – Faller hengebrua, faller sannsynligvis også bypakkeløsningen, og med den noen viktige elementer: 100 mill. til utbedring av Teie Torv, utbedring Hogsnesbakken 150 mill., tilrettelegging for gang-, sykkel- og kollektivtrafikk 570 mill., ny gang- og sykkelbru mellom Kaldnes og Tønsberg 200 mill., avbøtende tiltak og reduksjon bompengesats 525 mill. fra fylkeskommunen etc. Vår nåværende sårbare løsning sikkerhetsmessig med kun én bru for nærmere 30 000 øyfolk fortsetter i en ny årrekke. En løsning for å spare Tønsberg for en forpestende gjennomgangstrafikk utsettes enda en gang. Bussene fra øyene vil fortsatt stå i kø fra før veidelet og over Kanalbrua fordi de ikke fikk kollektivfeltet som hengebrua ville frigjort. Næringsliv og varetransport vil fortsatt møte på betydelige trafikkproblemer til og fra øyene i årene som kommer uten en løsning; handle- og arbeidsreiser likeså. For ikke å si: det blir skrint med nye næringsetableringer på øyene om en fastlandsløsning enda en gang blir satt på vent; det samme med en rask atkomst til E18.

■ Og dertil: Det er kommet sterke protester mot Ramberg-Smørbergalternativet fra berørte bebyggere langs traseen – svært forståelig. Vi tror ikke protestene vil bli mindre fra beboerne langs Nøtterøyveien og Ringveien både mht. mulig husriving og støyplager ved østalternativet. I tillegg vil bygging av en firefelts vei og toplanskryss tett på fuglereservatet på Kilen kunne gi uoverskuelige følger for et sårbart Ramsarområde. Vil vi i det hele tatt få lov? Konsekvensene for næringslivet på Stensarmen og Kilen når det gjelder båndlegging av arealer og stopp i utvikling ennå i årevis, oppleves paralyserende.

LES OGSÅ: Ordførernes påstander om bruløsningen får Dag Johan og Reidar til å se rødt: – Usannsynlig merkelig 

Summert: Vi i Færder KrF synes ikke dette er en enkel sak. Østtilhengerne har noen viktige momenter. Men etter en nøye vurdering ønsker vi likevel å stå på den løsning vi har vedtatt. Mer enn tretti års debatt holder. Vi har utredet oss nesten til døde – og til utallige millioner. Nytt liv i østalternativet vil skape begeistring, sier noen. Vi frykter mye mer at det vil skape forakt for politikere som aldri kan lande. Ingen alternativer blir noensinne feilfrie eller uten problemer.

Ei bru til bry – ja, begge bruløsninger har klare svakheter. Men bryet blir minst tross alt om vi velger hengebru- eller høybrualternativet. Vi sier: Løsning nå – ikke om femten år.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.