Fastlandsforbindelsen - fremdrift trumfer all politisk anstendighet

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Hans Hilding Hønsvall, Krf, leder hovedutvalg samferdsel og areal, Vestfold fylkeskommune og medlem av overordnet styringsgruppe (OSG) for Bypakke Tønsbertg skriver flg i sitt innlegg i TB den 01.08.2019 vedrørende Bypakke Tønsberg, mer utredning eller gjennomføring:
«OSG skisserte i brev til samferdselsdepartementet tre trasealternativer. Bru Ramberg – Smørberg, tunnel Kaldnes – Korten og østalternativet, dvs parallell bru over kanalen og utnyttelse av Frodeås- tunnelen. I sitt svarbrev beslutter departementet at, sitat: for videre planlegging skal det være opp til lokale myndigheter gjennom den videre planlegging å avklare hvilken løsning innenfor konseptet som skal utvikles videre, Teie – Korten eller Teie – Jarlsberg, bru eller tunnel.»

Østforbindelsen med parallell vippebru ble altså ikke tatt med i departementets svar. Etter at svaret fra departementet kom, har det ikke blitt utredet hva en østforbindelse vil koste.»
Hønsvall viser til at "fylkestinget i Vestfold den 24. januar 2019 vedtok med 37 av 39 stemmer intensjonsavtalen i Bypakke Tønsberg om realisering av bru fra Ramberg til Smørberg i samsvar med vedtak i Færder kommunestyre og bystyret i Tønsberg. For mange av oss var ikke det den løsningen vi satte høyest, men ønske om at planlegging gjennom tiår av en ny fastlandsforbindelse og bruk av titalls millioner til planlegging fikk holde. Ønsket om en gjennomføring av planene var større.»
Sistnevnte er særdeles oppsiktsvekkende ettersom det politiske flertallet derved mener fremdrift er viktigere enn ærlighet og etterrettelighet foruten å oppnå best løsning alle hensyn tatt i betraktning, ikke minst en akseptabel kostnad som har direkte virkning bompengesatsene.

Problemet vedr trasevalg for ny fastlandsforbindelse for Færder er ikke det Hønsvall sier, men det han ikke sier, hvilket er at det lokalpolitiske flertallet ikke bare skrev brev, men de påvirket departementet samtidig gjennom lobbyvirksomhet slik at departementet skulle nulle østalternativet. Hønsvall i likhet det øvrige politiske flertallet bryr seg mindre om prosjektets kostnader som er astronomiske hvilket gjør at prosjektet fortjener betegnelsen stormannsgalskap. Ifølge Hønsvall trumfer kravet til fremdrift all anstendighet.
Det er og blir min ærbødige påstand at det er en grov halvsannhet som benyttes av det lokalpolitiske flertallet når de sier at departementet har bestemt. Dette grenser til løgn når 1) departementet kun har gitt en anbefaling ettersom departementet viser til at beslutningen ligger på lokalpolitisk nivå og 2) at det politiske flertallet skylder på departementet for at østalternativet ikke var blant de aktuelle alternativene som skulle utredes videre og legges til grunn for trasevalget Dette sier de i en situasjon der de har drevet lobbyvirksomhet overfor departementet for at dette alternativet ikke skulle utredes.

Det nytter lite i ettertid å gråte krokodilletårer og si at man ikke ønsker å bruke mer penger til å utrede østalternativet. Det lokalpolitiske flertallet har ført lokalbefolkningen baks lyset og bør for skam skyld sørge for at østalternativet blir skikkelig utredet. Hvis ikke vil det hvile et skammens slør over det politiske taskenspillet vedr bypakka der fastlandsforbindelsen utgjør hoveddelen med hele 90 % av totalkostnadene, kostnader som overveltes i sin helhet på bilistene i form av bompenger som nødvendigvis må bli skyhøye og derfor vil virke særdeles usosialt. Det hører også med at det politiske flertallet har konsekvent nektet å oppgi hvor høye bompengesatsene antas å bli åpenbart for å unngå motstand mot prosjektet.

Jeg holder fast ved min anbefaling om at man ved høstens kommunevalg benytter sin stemmerett på å stemme på et parti og de listekandidater som fronter at prosjektet for ny fastlandsforbindelse som innebærer bru mellom Ramndal og Smørberg stoppes til fordel for østalternativet, et alternativ som imøtekommer alle krav med hensyn til en edruelig kostnadsramme, miljøskader, beredskap og mer enn nok trafikkapasitet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken