Ingen grunn til å frykte fylket

Vi må skape en løsning sammen som stopper klimagalskapen

Vi må skape en løsning sammen som stopper klimagalskapen Foto:

Av

Vi trenger den mest klimavennlige og framtidsrettede løsningen for fastlandsforbindelse mellom Færder og Tønsberg. Og viljen til å satse på kollektivtransport er styrket med rødgrønt styre i den nye fylkeskommunen.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Petter Berg (H) retter en advarende pekefinger mot dem som eventuelt skulle ønske seg en annen løsning enn den vedtatte fastlandsforbindelsen til Smørberg. Han frykter staten og fylkeskommunen vil straffe Tønsberg og Færder om de utfordrer vedtaket.

Det har han liten grunn til. Det er derimot grunn til å tro at fylkeskommunen vil være en konstruktiv samarbeidspartner for kommunene i Vestfold og Telemark. Om det i kommunene er et politisk ønske om strategier for å styrke kollektivtransporten, verne produktiv matjord og å kutte klimagassutslipp fra transport, så vil fylkeskommunen selvsagt lytte – og ikke straffe.

Flere tar til orde for å utrede en alternativ østforbindelse, med parallell kanalbru. Det er gode sosiale og miljømessige argumenter for å gjøre det:
• Brua blir kortere og veiløsningen blir mindre, noe som fører til reduserte klimautslipp.
• Behovet for bompenger for å finansiere brua blir mindre.
• Vi må ha klimabudsjett for alle alternativene. Om den samfunnsøkonomiske nytten av et prosjekt beror seg på økt trafikk og økte utslipp, så er det et dårlig utgangspunkt for nytte.
• Smørberg-løsningen tar mye matjord på Jarlsberg, mens en østforbindelse benytter brukt jord.
• Målet for fremtidens transport er reduksjon av CO2-utslipp fra biltrafikk. Da må vi ha en løsning som legger til rette for kollektivtransport framfor å basere seg på økt biltrafikk.
• Staten gir betydelige midler til kollektivtransport gjennom byvekstavtaler. En forutsetning er at kommunene planlegger etter nullvekstmål i trafikken. Grenlandsområdet har mottatt omlag 500 millioner kroner til kollektivtransport, bare i belønning for å gjøre dette. Det er mer hensiktsmessig å gå denne veien for statlig støtte til kollektivtilbud, enn ved å bygge ut biltrafikk med økte utslipp.

Om det er interesse for å skape en veipakke som både er grønn og billig, burde hverken stat eller fylkeskommune besvare dette med å straffe kommunene. Tvert i mot burde nasjonale, regionale og lokale myndigheter alltid søke de løsningene som har størst oppslutning i kommunene, og som er best for klima.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken