Kjenner du «Concorde-syndromet»?

Av

Dette er historien om overlydsflyet Concorde, som var både et teknologisk fantastisk avansert fly og samtidig en økonomisk gigantkatastrofe. Lyder det kjent? Ser du en parallell?

DEL

MeningerEt engelsk/fransk prosjekt med et fly som f.eks. fløy London/Paris – New York på halve tiden av hva alle andre fly kunne prestere. Og alle lot seg imponere. Både de franske og de engelske politikere, som gjennom årenes gang tilførte milliarder etter milliarder til et dødsdømt prosjekt, ville overhodet ikke innrømme at de var på ville veier ... Det tok tiår før flyene ble sendt på skraphaugen. «Concorde-syndromet» er siden blitt navnet på prosjekter – oftest høyteknologiske – som er økonomiske katastrofer – og som de bevilgende myndigheter ikke vil innrømme er feilinvesteringer.

Lyder det kjent? Ser du en parallell?

Med ny Nøtterøy-Fastlandsforbindelse er det ikke for sent å komme til fornuft. Her er det ennå mulig å unngå et unødvendig milliardsluk i et gigantisk, overdimensjonert veianlegg. Det ble altfor tidlig tatt en komplett uforståelig beslutning om at Øst-Alternativet (ei bru parallelt med eksisterende kanabru), skulle utelukkes. Dermed ble fokus skiftet over fra et fornuftig alternativ og til å velge mellom «pest og kolera» – i klartekst enten bru eller tunnel.

Halvparten av bru-alternativet

Våre politikere er i ferd med å vedta å bygge et gigantisk vei- og bruanlegg; «Nøtterøy Fastlandsforbindelse». Det betyr at en kommune med ca. 30.000 innbyggere skal få to separate firefelts veier inn/ut av kommunen. Og; slik det ser ut nå, foreslås at majoriteten av finansieringen skal være bompenger betalt av bilister som ikke skal til/fra Nøtterøy(!) Dagens prisanslag for bygging av bru-alternativet, inkl. tilførselsveier er hittil kommet opp i ca. 5,5 milliarder – og med en «usikkerhet» på pluss/minus 20 % prosent. Det betyr nok i realiteten 5,5 + 1,1 = 6,6 milliarder som sluttpris.

Et forsiktig anslag for Øst-alternativet er at dette vil ligge på maksimalt halvparten av bru-alternativet ...

Det åpenbart billigste, enkleste alternativet; ei bru ved siden av eksisterende kanalbru ble forkastet av Samferdselsdepartementet i brev av 16.10.2015.

Herfra siteres:

«På grunnlag av drøftinger i regjeringen har Samferdselsdepartementet besluttet at Ringvegkonseptet legges til grunn for videre planlegging av transportsystemet i Tønsbergregionen.»

Det framgår at beslutningen er fattet basert på dokumentet «Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tønsbergregionen» (Statens vegvesen, november 2013). I klartekst betyr det at Regjeringen ganske enkelt ekskluderte Øst-alternativet. (Ei bru ved siden av eksisterende kanalbru.)

Vurdering av økonomi er fraværende

Uansett hvilke briller man har på, er det ikke mulig å finne logikk i at Regjeringen kunne fatte en slik beslutning basert på hva som står i utredningen. Har Regjeringen lyttet til argumenter fra andre kilder?

Utredningen på 68 sider er preget av dypdykking i en mengde temaer. Her er side opp og side ned om bl.a. næringsliv, arealbruk, boligarealer, landbruksarealer, næringsarealer, landskapsbilde, naturmiljø, kulturmiljø, kollektivandel, sykkelbruk, friluftsliv, osv. Men vurderinger av økonomien er så å si helt fraværende. Det nærmeste man kommer er et kort avsnitt på s. 57 hvor det bl.a. står;

«Enkle foreløpige beregninger viser at en bomavgift på kr 20,- vil kunne finansiere investeringer for ca. 3 mrd. I tillegg kommer eventuelle kommunale og fylkeskommunale bidrag.»

Her er vi ved sakens kjerne: Dette er et prosjekt der de ansvarlige ikke på noen måte grundig har vurdert kostnadene ved alle tre ulike alternativ – og dermed hva bompengene vil bli. I en slik utredning skal altså «enkle foreløpige beregninger» fungere som beslutningsunderlag for valg av investering i milliardklassen!

I utredningen blir det argumentert for at ei ny (klaffe-) bru ikke er et «robust» nok alternativ. Det uttrykkes skepsis til å anbefale ei bru som et ikke driftssikkert nok alternativ. Men samtidig hoppes det over at to klaffebruer ved siden av hverandre vil gjøre at man har en reserve ved siden av om noe skulle hende.

Det «bompengeopprøret» som nå snart er landsdekkende og som har politisk tilslutning så vel fra høyre- som fra venstresiden i politikken, må tas alvorlig også i vår region. At politikerne tør å legge fram et forslag til en løsning der alle alternativ ikke er prissatt er fullstendig uakseptabelt.

De ansvarlige politikere – lokalt og regionalt og byråkratene, utfordres til å legge fram så eksakte tall som mulig for total byggekostnad og dermed bompenger for både bru-alternativet og Øst-alternativet.  Når de foreligger, blir det lett å ta den riktige beslutningen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags