Ny fastlandsforbindelse må utredes bedre

Av

Færder Senterparti mener at den politiske behandlingen av forslag til den interkommunale kommunedelplanen med bruløsning fra Ramdal til Smørberg og med tilhørende forslag til intensjonsavtale, må utsettes.

DEL

MeningerDen teoretiske usikkerheten med prosjektkostnaden er 25 %. Den reelle usikkerheten er etter vår mening mye større.

De antatte høye reelle kostnadene vil medføre betydelig høye bompengesatser i bomringen rundt Tønsberg. Bosetting og virksomhet i både Færder og Tønsberg vil rammes negativt og bli pålagt transportkostnader som ikke står i forhold til samfunnsnytten.

Den foreliggende kommunedelplanen tar heller ikke i tilstrekkelig grad hensyn til øysamfunnets behov for kommunikasjon med fastlandet og for en positiv regionforsterking.

Den tidligere gjennomførte konseptvalgutredningen for nytt helhetlig transportsystem for Tønsberg-regionen (KVU-en) var klar på at Vestfjordkryssingen fra Borgheim til E18 har størst samfunnsøkonomisk lønnsomhet. En tofelts vei mellom Borgheim og E18 vil ha vesentlig lavere kostnad enn firefelts vei fra Kolberg til E18 med bru fra Ramdal til Smørberg. Vestfjordkryssingen vil kunne legges med tunell under dyrka mark i Stokke og samtidig overflødiggjøre å bygge ned dyrka mark ved utvidelse av Semslinna til firefelt.

Færder Senterparti mener at ny fastlandsforbindelse fra Borgheim til E18 kombinert med utbedring av Ringvei øst fra Mammutkrysset til Kilen og Frodeåstunellen må utredes for å bli en del av den interkommunale kommunedelplanen. Dersom fylkestinget og kommunestyrene i Færder og Tønsberg blir enig om dette, vil det ikke ta mange uker før Statens vegvesen kan fremlegge en slik utredning.

Færder kommunestyre vedtok 16.1.19 å godkjenne forslaget til intensjonsavtale. Fylkestinget skal behandle forslaget 24.1.19, og bystyret 6.2.19.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags