Prøver du å bevisst å villede velgerne, Tom Mello?

Av

Oppslutningen om fastlandsforbindelsen er svak, viser spørreundersøkelsen til TB. Det er ikke overraskende.

DEL

MeningerDet bekrefter inntrykket de fleste har og gir uttrykk for i samtale med naboen eller i møte med kjente på butikken. Hadde TB stilt spørsmålet mer direkte: «Ønsker du østalternativet med en parallell bru med kostnad 2 milliarder kroner eller ønsker du bru til Smørberg til 5 milliarder» ville nok resultatet blitt overveldende i favør av østalternativet.

Og motstanden øker etter hvert som folk får øynene opp for konsekvensene. Hvorfor skal innbyggerne i Tønsberg, Vear, Sem, Jarlsberg, Barkåker, Re og Eik betale bompenger for en unødvendig og overdimensjonert fastlandsforbindelse fra Færder. Et 4-felts motorveisystem med store miljøødeleggelser for Kolberg, Munkerekka, Ramdal, Ramberg, Vear og Smørberg og store naturskader i Vestfjorden.

Bypakke? Satsing på kollektiv, sykkel og gange? Fakta er at det er 5 – 6 milliarder eller mer til fastlandsforbindelsen og en brøkdel, kanskje noen hundre millioner, til bytiltak. Det er ikke noen kollektiv satsning å la bussene kjøre i Nedre Landgate. Det blir ikke flere busspassasjerer av det. 5-6 milliarder til vei kan aldri bli kollektiv satsning. Det er verken Bypakke eller kollektiv satsning.  Det er politisk stormannsgalskap.

I sine kommentarer til TBs spørreundersøkelse kommer politikerne med gamle kjente og intetsigende fraser. Ingen refleksjon over bærekraft, klima eller natur. Mens ungdommen protesterer mot manglede handling og skoleungdom streiker for klima og natur, er våre ledende lokale politikere helt passive og tause. Vestfold fylke har satt konkrete bærekraftmål, RPBA. Tunell under Vestskogen og fastlandsforbindelsen til Smørberg bryter fundamentalt med RPBA. Bekymrer det politikerne? Tydeligvis ikke. Det problematiserts ikke engang i debatten. Det forties. Det er faglig bred konsensus viser at nye veier medfører øket privatbilisme. Veivesenets trafikkanalyser viser at privatbilismen øker mest med bru alternativet til Smørberg. Bekymrer det politikerne? Tydeligvis ikke.

At Høyre og Frp er passive overrasker ikke. De bryr seg ikke om klimakrise eller naturmangfold og synes vel egentlig at bærekraft er noe akademisk viss-vass. Mer overraskende er det at Venstre ikke har tatt bærekraft problematikken inn over seg. «Det er synd at ikke kollektiv- og miljøsatsingen i Bypakka har kommet bedre fram» sier Suzy Haugan, Venstre. Hvilken kollektiv- og miljøsatsing, Suzy?

Vi vil ha mer vei sier Frp. Vi vil kjøre bil, raskt ut på E18. Vi vil ikke ha verken buss eller tog og slett ikke sykkel og gange.

«Det er ikke noe å diskutere, beslutningen er tatt» sier Tom Mello, Høyre, i et forsøk på å holde veisaken utenfor valgkampen. Dette til tross for at han vet at fastlandsforbindelsen kommer opp til votering i kommunestyrene og Fylkestinget minst 2 ganger i neste periode og at den endelige beslutningen skal fattes av Stortinget. Prøver du å bevisst å villede velgerne Tom Mello?

Vi vil ikke ha debatt om fastlandsforbindelsen i valgkampen har ordfører Roar Jonstang sagt. Fastlandsforbindelsen er vel den største og viktigste saken som noensinne er behandlet av kommunestyrene. Så skulle det bare mangle at den blir del av valgkampen. Det er i valg velgerne har innflytelse på politikken. Det er i valgkampen politikerne møter velgerne. Da må de tåle å bli konfrontert med sine synspunkter og tidligere handlinger. Forsøk på å unndra viktige politiske temaer fra valgkampen er ikke bare feigt. Det er fundamentalt udemokratisk.

Politikerne som har drevet fram og vedtatt fastlandsforbindelsen er åpenbart i utakt med befolkningen. Vi trenger ikke dette trafikkmonsteret. Det er ingen forståelse for en 4-felts motorvei til 5 – 6 milliarder eller mer. Fastlandsforbindelsen bygger på 30 års gamle tanker og ideer, som er gått ut på dato for lenge siden. Svulstige overdimensjonerte veianlegg som innbyr til øket privatbilisme, bringer oss i feil retning. Det er på tide å snu, en handling som krever politisk mot og styrke.  De politikerne som viser integritet og står opp for etterkommerne våre og stemmer for klima, naturmangfold og miljø, vil få velgernes sympati. De politikerne som ikke evner å se at samfunnet forandrer seg, går et usikkert valg i møte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags