Veisaken virker uløselig – Øst-alternativet må revitaliseres

Av
DEL

LeserbrevSaken om ny fastlandsforbindelse er en av de største sakene i Tønsberg og Færders historie. Kampen om beste løsning er hard og har i lang tid stadig overskygget andre nyheter i Tønsbergs blad.

Allerede i 2014 var fastlandsforbindelsen et hett tema. I Tønsberg Blad gikk jeg da inn for å bygge en tunnel under Kanalen i stedet for en ny parallell kanalbru som ville medføre riving av en rekke hus både på Teie, Stensarmen og Træleborg. Politikerne ønsket imidlertid kun en løsning på vestsiden av Kanalen. Videre utredning av Øst-alternativet ble fjernet av samferdselsministeren i 2015.

Nå synes kampen fortsatt å stå mellom senketunnel fra Teie til Korten og bru fra Ramberg til Smørberg. Men dagens «Bypakke Tønsberg-regionen» oppfattes av stadig flere bare som en bilpakke. Høyre mener saken må avgjøres nå og ikke bli noen valgkampsak til høstens valg, mens Arbeiderpartiet ikke utelukker nettopp det. De andre opposisjonspartiene er helt imot dagens gigantplaner og mener at det vrakete Øst-alternativet må revitaliseres. Ingenting tyder på at man vil få noen avklaring i veisaken før høstens valg. Derfor er det fortsatt mulig å se på Øst-alternativet enda en gang.

Jeg ønsker meg fortsatt en tunnel fra v-krysset Smidsrødveien-Kirkeveien med sidegren fra rundkjøringen ved Kanalbrua, så under Kanalen og hele Tønsberg Syd, Stensarmen, til en rundkjøring på Ringveien ved Biltema. Den vil kreve svært liten inngripen i eksisterende bebyggelse både på Stensarmen og Teie.

For å skjerme boområdene på Træleborg og våtmarksområdene mot Presterødkilen, vil løsningen være å legge Ringveien, kun med to felt, under tak, tilsvarende Hortens svært vellykkete løsning på innfartsveien fra sør.

Så må Ringveien fortsette med avkjøring til, men planfri kryssing av rundkjøringene ved Kilen-øst og videre direkte inn i Frodeåstunnelen. Gjennomgangstrafikken vil da på en enkel måte styres utenom sentrum.

For å spre trafikken rundt og inn mot sentrum bør det anlegges en rundkjøring ved inngangen til Frodeåstunnelen slik at Ringveien og Slagenveien knyttes sammen. Da vil Slagenveien få direkte tilgang til Ringveien i begge retninger, og trafikken til industriområdet på Kilen og sentrum vil slippe omveien gjennom rundkjøringene ved Kilen-øst. Da vil presset på disse bli redusert, til fordel for trafikken gjennom Presterødbakken.

«Bypakke Tønsberg-regionen» må ikke legge til rette for økt trafikk på firefelts veier. Øst-alternativet vil være en god løsning for fastlandsforbindelsen, og vil i stor grad kunne bidra til å redusere trafikkproblemene på østsiden av byen. Det vil ha betydning for valg av fastlandsforbindelse, hvilket parti vi gir våre stemmer til ved høstens kommunevalg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags