Til tross for at det altså er dokumentert at de fleste fra øyene skal nordover (Tønsberg eller videre) så insisterer altså politikerne på løsninger som går helt andre veier.  Dessuten – i en tid da offisiell politikk er at biltrafikken skal ned, foreslås altså prosjekter som vil invitere til enorm eskalering av biltrafikken.  Er vi på øyene tjent med det??  Nei! 

Hva vi trenger er en ekstra bro som sikrer oss  adgang til fastlandet selv om den nåværende broen får problemer.  Færders varaordfører nevnte dette – en passant – i en debatt i kommunestyret, men har senere aldri kommet tilbake til dette.  Hvorfor?  Disse milliardprosjektene er ikke det vi trenger.

Dessuten – svært mange på øyene ville kunne bruke buss istedenfor å belaste veinettet med biler.