En fastlandsforbindelse fra Kaldnes til Korten vil gi store positive ringvirkninger, og ringvirkningene vil bli størst i Færder

Av
DEL

MeningerRunar Andre Larsen har lest TØIs utredning om fastlandsforbindelsen «Over eller under vann – vest eller nord?» og mener å finne belegg for at en fastlandsforbindelse til Smørberg vil stimulere til økt arbeidsplassdekning i Færder. Han bør nok lese utredingen en gang til for dette er så galt som det kan bli.

Det er bred faglig enighet om at regionførstørrelse stimulerer til økt økonomisk aktivitet og vekst, vesentlig på grunn av en tettere integrasjon mellom bo og arbeidsmarkeder. Det betyr ikke bare at arbeidssøkere får et bredere tilfang av mulige arbeidsplasser og lettere finner en jobb som passer, noe Runar Andre Larsen synes å tro. Men også at bedrifter ser nye muligheter og får økt interesse for vekst og nyetableringer, og det mest markant i områder som ellers er truet med nedleggelser.

Konklusjonen i TØI utredingen står seg godt! En fastlandsforbindelse fra Kaldnes til Korten vil gi store positive ringvirkninger, og ringvirkningene vil bli størst i Færder.

Dersom Runar Andre Larsen og Arbeiderpartiet virkelig er opptatt av arbeidsplassvekst og vil legge til rette for nyskapning i Færder bør de lytte til TØI, følge flertallet i Færder kommunestyre og gå inn for Kaldnes-Korten.

Så er den utviklingen Rune Andre Larsen gjerne vil se faktisk pågående. Riktignok ikke på Tjøme, men nord på Nøtterøy. Den gamle verftstomta på Kaldnes er under utvikling. Det er på få år skapt et stort antall nye boliger og arbeidsplasser, og utviklingen fortsetter. Planer foreligger for Reperbanetomta, Teieparken og Herema sitt verftsområde. I løpet av de neste 10-15 årene vil det oppstå en ny bydel med kanskje mer enn 10 000 nye innbyggere og flere tusen nye arbeidsplasser. Dette til glede og nytte ikke bare for Tønsberg, men også for Færder og hele Vestfold fylke for øvrig. Man behøver verken være byplanlegger eller veiplanlegger for å forstå at en bruforbindelse til Smørberg ikke er svaret på de utfordringene dette skaper. Skal Tønsberg og omegn – også Færder – fortsatt utvikles som et kraftsenter i Vestfold må det etableres gode forbindelser mellom begge sider av kanalen. Da er Kaldnes-Korten det rette alternativet.

Konklusjonen står seg: Kaldnes-Korten i tunell er et moderne fremtidsrettet alternativ. Det er en robust, bærekraftig og miljøvennlig løsning som vil skape utviklingsmuligheter, vekst og gi store positive ringvirkninger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags