Jeg lurer på om det bare er jeg som synes disse vei planene er uforståelige og om det er noe jeg har oversett.

Jernbaneverket holder fremdeles på å vurdere 2 alternative bruer for tog over byfjorden.

Jeg skjønner derfor ikke at en i tillegg kan vurdere ny vei i form av bru eller senketunnel i samme området før en vet hvor toget skal gå.

Er det lagt en plan for hvordan disse løsningene evnt skal krysse hverandre?

Skal en evnt senketunnel krysse under  jernbanebrua? (Til Vear) Og hvordan skal fundamentet på denne jernbanebrua ligge i forhold til  tunnelen - og hvor mye graving tåler leirbunnen i området?

Om en går for bruløsning til Smørberg; hvor kommer jernbanebrua i forhold til denne veien?

Foregår det et samarbeid her? 

Jeg har lenge tenkt at en løsning på den trafikken folk frykter i sentrum er å la øyfolket , som ikke har buss stopp i umiddelbar nærhet eller som har ærend ( barnehage/skole transport ) å gjøre på øya før en skal over til Tønsberg , få en stor gratis parkering ved kanalen hvor de så enten kan gå/sykle (bysykler) eller benytte gratis (førerløse?) busser  for å komme seg til byen eller toget med stasjon på Kjelle ( så slipper vi også den brua over fjorden).

Med alle de pengene en sparer ved å kun vedlikeholde  kanalbrua så kan egnet parkeringsmulighet og kollektiv tilbudet utvides og bli mye rimeligere (gratis).