Samferdselsprosjekter uten styring

Av
DEL

LeserbrevTo kjempesvære samferdselsprosjekter er under oppseiling i vårt nærområde; Nøtterøy Fastlandsforbindelse og InterCity-jernbane-utbyggingen med spor og stasjon i sentrum.

Men seilasen ser ut til å være uten styring. De to prosjektene har det til felles at de i siste instans styres av et mektig Samferdselsdepartement. De har også det til felles at de er teknologidrevet og savner retningslinjer, rammer og klar økonomistyring.

Jernbane

InterCity-prosjektet preges av fokus på jernbaneteknologi, kjøretider og toppfart. Det har medført at Bane NOR har utarbeidet planer som har vært uten forankring i økonomiske rammer. Det beste eksemplet er et alternativ med spor over Nøtterøy. Bane NOR beskrev det som «en Gavepakke til Tønsberg» – uten å nevne prisen med ett ord ... Og Samferdselsdepartement satte foten ned og formante til å søke billigere løsninger. Men det var først etter at prosjektet var lagt fram.

Nøtterøy Fastlandsforbindelse

Her er lagt fram flere alternativ. Felles for dem er at de er lagt fram uten eksakte prislapper. Men de er teknologisk spennende og avanserte. Her har Samferdselsdepartement uten nødvendig dokumentasjon forkastet det billigste alternativet. Uansett hvordan det regnes; det blir bilistene som er tiltenkt å skulle betale regningen. Det ser ikke ut til at respekten for andres penger preger planleggingen.

Nytt tankesett må til

Selv om man kan hevde at «det er for sent», går det ikke an å komme utenom at disse to historisk største og viktigste samferdselsprosjekter i vårt distrikt i dette århundret i altfor stor grad mangler økonomiaspektet i planleggingen. Her har ingeniørene hatt fritt spillerom. Det må det bli en slutt på.

Erfaring

Med all den erfaring så vel Bane NOR som Statens vegvesen innehar, er det helt klart at det ikke byr på uoverkommelige utfordringer å legge fram detaljerte, kvalitetssikrede, komplette og presise budsjetter for alle alternativ. Det være seg spor og stasjon i Tønsberg, Øst-alternativet for Nøtterøy fastlandsforbindelse – og alle andre prosjekter.

Politikerstyring

Så vel våre lokalpolitikere – fra alle partier – og rikspolitikerne, ser ut til å mangle innsikt i viktigheten av at alle foreslåtte store samferdselsprosjekter skal ha økonomistyring fra dag én.
Et eksempel er uttalelsen fra Per Martin Aamodt (Ap), publisert: 09. august 2019 her i avisa:
«Hvis den endelige prisen på brua blir uforsvarlig, må vi gå til det ganske alvorlige skrittet å stoppe prosessen og begynne på nytt.» Petter Berg har den 21. juni 2109 et innlegg her i avisa: «Bypakke Tønsbergregionen – hvor står vi nå?». Her gis det ikke noe svar på hva prisen blir, verken på byggekostnader eller bompenger. – ei heller hvor bommene skal plasseres. Skal man le eller gråte? Aamodt og Berg – og alle andre politikere – har hatt mange, mange år på seg til å kreve presise kalkyler for alle alternativ som legges fram. Det gjelder både vei og jernbane – både på lokalt plan og riksplan.

Norge – annerledeslandet

Det må være lov å spørre hvordan våre naboland; Sverige, Danmark og Finland klarer å bygge infrastruktur uten å belaste brukerne slik som i Norge. I «et av «Verdens Rikeste Land» uttalte statsministeren nylig «at det klarer vi ikke».

Mer for pengene – velgernes penger ...

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik ble spurt ut om dette i et intervju publisert 20.06.2019:
«Vil du snu pengebruken bort fra byutvikling og over på mer jernbane?»
Og slik var svaret:
«– Ja, det er en diskusjon vi må ta. Jeg mener tiden er inne for å etterlyse enklere inngrep gjennom byene. Vi ser at vi kan få til to tog i timen uten å bygge om mye av Hamar, og vi må også spørre oss om det er riktig å bruke fire milliarder på ny stasjon i Fredrikstad. Tilsvarende gjelder for flere byer».
Jernbanedirektøren er én av de i vårt samferdsels-byråkrati som har tatt til orde for å tenke mer økonomi, mindre gigantomani, mindre eiendomsutvikling – ja, helt enkelt få mer jernbane og vei for hver krone. Det begynner med å telle kronene og å pålegge Bane NOR om det samme. Og samtidig finne de smarte løsningene.
Velgerne sitter med løsningen på å endre systemet. Politikerne må møte den utfordringen. Gjør de ikke det – kan det føre til politikerforakt. Politikerforakt skapes av politikerne selv. Og er en fare for demokratiet.
Snart er det valg – også i Tønsberg og i Færder.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags