Fastlandsforbindelsen

Alternativ 11500

Alternativ 11500 Foto:

Av
DEL

LeserbrevIfølge Bypakke Tønsbergregionen skal veksten i persontransport tas med kollektivtransport, gåing og sykling.

Ut fra dette trenger en kun reserve for kanalbrua. Jeg foreslår at det bygges bru fra Ramberg til Smørberg slik anbefalt
alternativ 11500 med følgende endringer. Se vedlagt foto.

4 felts vei i tunnel fra Kolberg til Ramberg erstattes med 2 felts tunnel fra Nøtterøyveien til Ramberg.
Fra Ramberg til Smørberg bygges 2 felts bru med gang- og sykkelvei.
Fra Borgheim til Ramberg oppgraderes Hellaveien, Amundrødveien og Munkerekkveien samt at det bygges sammenhengende gang- og sykkelvei.
Bekkeveien på Vear stenges for gjennomkjøring.

Forslaget til utbygging vil gi:
– Reserve for Kanalbrua. Ved langvarig stenging kan reserve flytebru legges over kanalen.
– Kortere vei fra Nøtterøy og Tjøme til E18 og RV 303.
– Kapasitetsøkning på fastlandsforbindelsen fra 4 til 6 felt.
– Vesentlig lavere utbyggings- og vedlikeholdskostnader enn opprinnelig alternativ 11500.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags