Færder Høyre ønsker IKKE åttefelts-vei over kanalen

Pål Ese

Pål Ese Foto:

Av
DEL

LeserbrevI 1984 flyttet jeg hjemmefra, med Tønsbergs Blad sin papirutgave på slep, gjerne to eller tre dager på etterskudd avhengig av postgangen. Den gang som nå kunne jeg lese om ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg.

Lite ante jeg at 35 år etter at jeg flyttet hjemmefra, skulle jeg være med på å ta en av de aller viktigste beslutningene i vår generasjon for Færder. Å vedta en ny fastlandsforbindelse. Det var en ydmyk kommunestyrerepresentant som stemte for en ny fastlandsforbindelse.

Kommunestyret i Færder har i to omganger vedtatt med stort flertall at arbeidet med ny fastlandsforbindelse skal settes i gang. Først et vedtak om tunnel. Deretter et vedtak om bru fra Ramberg til Smørberg da et flertall av fylkespolitikerne ikke ville godta kommunestyrene i Færder og Tønsberg sine vedtak.

I etterkant av disse vedtakene har vi kunnet lese og høre at dette er galskap, eller gigantomani. En firefelts vei over fjorden hører ikke hjemme i 2019!
De samme ordene ble brukt i 1957 i forbindelse med byggingen av dagens kanalbro. En firefeltsvei over kanalen hører ikke hjemme i …….1957.

Jeg vil derfor sterkt forsikre om at Færder Høyre ønsker at arbeidet med den vedtatte fastlandsforbindelsen skal videreføres, og at vi endelig kan komme i mål med en ny fastlandsforbindelse.
Vi har i mange år jobbet for en fastlandsforbindelse fordi vi vil:
 

• Sikre en beredskapsmessig trygg vei for innbyggere på Tjøme, Husøy og Nøtterøy

• Sørge for at næringslivet på øyene våre får en forutsigbar og trygg ferdselsåre. Dette er en av de viktigste rammefaktorene for bedrifter som vil etablere seg eller tenker på å flytte.

• Skape en vei som sørger for at besøkende og innbyggere kan komme seg raskt og effektivt til og fra øyene samtidig som ikke «halve Færder» møtes i mammutkrysset hver eneste dag.

• Sørge for å redusere gjennomgangstrafikken på Teie

• Sikre en økt fremkommelighet i hele Tønsberg-regionen, øyene våre inkludert. Det vil øke Færder sin attraktivitet både som bosted og reisemål

Derfor var vi også tydelige på at selv om et flertall av Vestfold fylkeskommune sine politikere sa nei til tunnel, som var vårt primære valg, er en bru fra Ramberg til Smørberg er et godt alternativ til «ingen ny fastlandsforbindelse».

At det er noen i Ap i Tønsberg som nå tviler på denne brua de ikke ville ha, men som fylkespolitikerne i Ap ville ha, kan Færder Høyre ikke bruke energi på

At SP, Rødt og SV i Færder og Tønsberg ikke vil ha noen ny fastlandsforbindelse nå, men fortsette å utrede dobbel kanal-bro (les øst-alternativet) som faktisk er utredet og forkastet, kan Færder Høyre heller ikke bruke energi på.

Færder Høyre vil bruke energi på å få bygget den nye vedtatte fastlandsforbindelsen til beste for innbyggere, næringsliv og besøkende på øyene våre.

En stemme til ordførerkandidat Tom Mello og Færder Høyre er en stemme for å bygge den vedtatte fastlandsforbindelsen så raskt og kostnadseffektivt som mulig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags