Veipakke «Tønsberg» –hva nå?

Av
DEL

MeningerFørst av alt så er det ikke Tønsberg som skal ha en ny veiløsning.  Grunnen til at vi står der vi er i dag er som ordføreren i Tønsberg sa da han fikk spørsmål om hvorfor ikke Vestfjordforbindelsen ble vurdert: « Det var ikke det vi har bestilt.» Ordføreren har altså bestilt en utredning fra SVV som skulle ha som resultat å komme fram til ønsket løsning. En løsning for at Tønsberg skal kunne få gjennomført sin gigantutbygging på Kaldnezia et forslag som ble kastet fram av Asbjørn Abrahamsen.  Det er vel derfor politikere i Tønsberg er så aktive med å markedsføre sine meninger? 

Det er  innbyggerne i Færder som skal betale mesteparten av prosjektet og som blir mest skadelidende med både veiløsning og byggeprosess. Det er stadig enkeltpolitikere som kommer med utsagn baser på miljø. Hvor er Færder politikerne.  Har de resignert.?  Vi kan ikke akseptere at det kanskje kan bygges en vei til 6 – 8 milliarder, alt inkludert,  uten mer hensyn til en total miljø vurdering!!  Miljøet blir stadig viktigere. Derfor skal det satses på mere kollektiv – gå og sykle.  Men, fortsatt vil politikere satse på en gigantvei som vi strengt tatt IKKE har behov for.  Kanskje Tønsberg får bygge en tunnel til Kaldnezia selv?

Østalternativet med ny Kanal bru – ringvei og rundkjøring i 2 plan er den rimeligste og enkleste veiløsning, mens Vestfjordforbindelsen er den beste.    Nordmenn er ikke kjent for å lage opptøyer, men  kanskje det hadde vært på sin plass med noen aksjoner/markeringer for å vis at vi ønsker å bli hørt i veisaken?? De veiplaner som ligger til behandling nå er en veiløsning som store deler av befolkningen i Færder IKKE ønsker. Grunnene er mange:

1. Prisen på dette veiprosjektet blir enorm og endelig pris vet vi aldri før prosjektet er ferdig. Her kan og vil det komme store overraskelser.

2. Hele prosjektet skal bompengefinansieres og blir en enorm økonomisk belastning for både innbyggere – hyttefolk – besøkende og ikke minst næringslivet.

3. Atkomsten til Færder vil være et fullstendig kaos i hele byggeperioden.

4. Bru alternativet gir atkomst til E18, men det er fullstendig unødvendig å la veien gå over Teie – Kaldnes – Smørberg når det finnes vesentlig bedre og rimeligere løsninger.

5. Store boligområder blir ødelagt og bokvaliteten blir sterk forringet på hele veistrekningen.

6.  Vestfjordforbindelsen er og blir det eneste riktige alternativet. Var det også det ordfører Roar Jonstang antydet da han sa at vi får ta Kaldnes – Korten først og så får vi bygge Vestfjordforbindelsen senere.??

7. Vestfjordforbindelsen blir ikke bare en vei for en rask og trafikksikker atkomst til og fra Færder uten å belaste Teie og Tønsberg med  unødig trafikk. Anslagsvis 30 – 40 % Det vil igjen tilsi at trafikken mot Tønsberg vil bli vesentlig redusert. Denne veien vil også bli en etterlengtet vei for OCC og omkjøringsvei for Stokke sentrum.

8. Denne veien blir også en enklere atkomst for innbyggerne i Færder til et arbeidsmarked som er under sterk utvikling både på Torp – Borgeskogen – Foksrød og andre områder langs E18.

9. Gigantanlegget på OCC vil også kunne bli mere tilgjengelig både med svømmehall og andre idrettsanlegg.

10. Jeg er også overbevist om at handelsstanden i Tønsberg ikke vil være skadelidende av å få gjennomgangstrafikken bort. Triveligere by og dermed mere handel hvis parkeringsplasser opprettholdes og parkeringsavgifter blir moderate.

Så her må alle tenke kostnad- nytteprinsippet og gå for den løsningen som gir en samfunnsøkonomisk og miljømessig helhetlig visjon. Skal vi reise kollektivt må også bussprisene ned – IKKE OPP! 30 reisende til 10 kroner gir bedre økonomi en 4- 5 reisende til kr 40.

Jeg håper IKKE ordførerkameratene klarer å få igjennom dette «prestisjeprosjektet». Dette vil bli et «monument» over våre tidligere ordførere, et monument som kan bli en miljømessig og økonomisk katastrofe.

Med ønske om et 2019 som gir den beste trafikkmessige–økonomiske og miljømessige løsning for en ny veiforbindelse til og fra Færder kommune.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags