De fleste sjømennene var ansvarsfulle og hardt arbeidende personer og hyren gikk til familien. Men det var nok noen tilfeller der sjømannen hadde vært til sjøs i noen år og hadde lagt seg opp penger. Han mønstret av til en velfortjent ferie og hadde overskuddet av års slit brennende i bukselommen.  Muligens hadde han tatt seg en dram og kanskje kunne pengene vært benyttet annerledes, men det var hans egne penger og da de var brukt opp, kunne han mønstre på igjen for en ny periode på de sju hav.

De som nå igjen og igjen strør om seg med penger er politikerne, enten det var til en Stortingsgarasje for sine blanke biler, et stupetårn ved Mjøsas bredd, fregatter og jagerfly til forsvaret, oppussing av Stortingets nabobygg etc.; listen er lang.  Lokalt er det dessverre også flust med eksempler og jeg nevner Torget i Tønsberg, Frodeås-tuneller for bil og jernbane og nå den dagsaktuelle nye fastlandsforbindelsen for Færder.

I motsetning til sjømannen, som strødde rundt seg med sine egne penger, strør politikeren rundt med våre skattepenger. Eller endog verre, de tar opp lån som må betjenes av våre fremtidige skatteinnbetalinger eller i den høyaktuelle saken om fastlandsforbindelsen, våre fremtidige bompengeinnbetalinger. Her skal bilistene betale 10 milliarder for noe som ikke bidrar til å bedre bilistenes fremkommelighet til Tønsberg.

Direkte omskrevet blir uttrykket; «Bruke penger som fulle politikere». Det er naturlig å skrive om uttrykket til flertall for det besluttes ved avstemninger og da må normalt flere enn en politiker støtte forslaget.  Jeg tror også faktisk at de fleste politiske beslutninger gjøres av politikere uten at de er påvirket av alkohol.  Det siste spørsmålet er så hvilket adjektiv det vil være naturlig å erstatte «fulle» med? 

Det mest nærliggende adjektivet som kan brukes er: «Berusede» og i denne sammenheng er man kanskje mest beruset av sin egen makt til å kunne presse gjennom et prosjekt og så fullstendig ignorere all motstand i befolkningen.  Et annet adjektiv som kan brukes er «udugelige» fordi de ikke forstår, at det de foreslår, snarere øker problemene for personbiltrafikken inn til Tønsberg og fordi de ikke forstår at jernbanesystemet må fastlegges før veitraseene kan utredes.