Hvem leker med ilden, ordfører Berg?

SKANDALE: Behandlingen av fastlandsforbindelsen er etter min vurdering en sammenhengende politisk skandale, skriver Eldar Åsmund Dybvik.

SKANDALE: Behandlingen av fastlandsforbindelsen er etter min vurdering en sammenhengende politisk skandale, skriver Eldar Åsmund Dybvik. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I et intervju med TB 20 november advarer avtroppende ordfører Berg i Tønsberg mot å leke med ilden i valg av fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og øyene.
Han peker konkret på faren for å miste et bidrag fra Vestfold Fylkeskommune på 525 mill kr, knyttet opp mot brualternativet.

Jeg har bedt om innsyn hos fylkesmannen for å bringe klarhet i hvordan dette bidraget kom i stand. Det er avslørende og rystende lesning.

1. I følge dokumentene startet det med en mail fra fylkesmann Per Arne Olsen til ordførere og rådmenn i Tønsberg, Færder og Vestfold fylkeskommune 8 juni 2018. Han skriver at han er bedt om å kalle inn til møte for å gi råd om hvordan situasjonen med fastlandsforbindelsen kan håndteres. Mailen er merket Haster. Viktighet Høy. Det står ingenting om hvem som har bedt om møtet, som tydeligvis kom bardus på flere. Hva kan det skyldes?

2. I løpet av sommeren 2018 utviklet møtene seg til en formell meklingsprosess med fylkesmann Olsen og plansjef Fred-Ivar Syrstad som hovedaktører. Som kjent i media hadde fylkesmannen allerede i 2017 uten forbehold tatt standpunkt til fastlandsforbindelsen. Best og billigst: Bro fra Ramberg til Smørberg skriver Olsen i TB 19 desember 2017. Plansjef Syrstad publiserte i TB 9. januar 2018 et innlegg med samme konklusjon.

Grunnleggende for habilitet som megler er at en ikke personlig er involvert eller har tatt standpunkt i saken. Verken fylkesmannen selv eller deltakerne har vurdert dette. Hvordan går det an i en institusjon som har som hovedoppgave å sørge rettsikkerhet i forvaltning og politikk? Trodde noen at fylkesmannen ville megle fram et annet resultat enn det han hadde gått inn for et halvt år i forveien? Kan man stole på en slik megler?

3. Både Færder og Tønsberg kommune hadde allerede vedtatt et alternativ med tunnel under byfjorden, med tilhørende kommunedelplan. Fylkestinget var uenige, men hadde ved fristens utløp forsømt å komme med innsigelser til vedtaket. Det skal man etter regelverket ikke ta hensyn til. Fylkeskommunen hadde dermed tapt sin rett til å imøtegå kommunenes vedtak. Alternativet er en regional plan, som innebærer å starte planarbeidet på nytt.

4. Som premiss for meglingen la fylkesmannen føringer som: Alt er bedre enn å utsette beslutninger til etter valget. Det skal ikke bringes inn andre løsningsalternativer enn bro eller tunell. Fylkesmannen foreslo også å ta en ureglementert snarvei ved å kutte ut den pålagte regionale planen.

5. På et tidspunkt foreslo Færders ordfører Jonstang å slutte seg til løsningen om bro fra Ramberg til Smørberg. En forutsetning var at fylkeskommunen bidro med i alt 525 millioner fordelt på årlige tilskudd til redusert bompengesatser i 15 år (15x20 mill) og investeringer for å redusere sentrumstrafikken i Tønsberg. (15x15 mill)
6. Dette ble resultatet i en intensjonsavtale på julemøte hos fylkesmannen 28 desember 2018 sammen med en rekke andre kostnadskrevende tiltak. Underskriverne var ordfører og varaordfører i Tønsberg, Færder og fylkeskommunen, samt gruppelederne i Arbeiderpartiet.

Behandlingen av fastlandsforbindelsen er etter min vurdering en sammenhengende politisk skandale.

La meg nøye meg med to av elementene fra 2018. Hvorfor inviterte fylkesmannen til møter og senere megling i en sak der han tidligere hadde tatt klart standpunkt?

Hva med habiliteten? Ville ikke en settefylkesmann vært det eneste rette? Hva med fylkesmannens sviktende rolleforståelse og manglende regelverksetterlevelse? Bør ikke dette få konsekvenser for hans posisjon?

Hvordan kan ei gruppe på åtte menn fra det politiske miljøet inngå avtaler så å si på bakrommet for et opplegg som griper så sterkt inn i folks hverdag og økonomi, og uten å se på muligheter for andre løsninger?

Hvordan kan ei sånn gruppe inngå avtaler om bidrag fra fylkeskommunen på 525 millioner til fastlandsforbindelsen helt utenom vanlig budsjettbehandling? 525 millioner er mye penger, og skal selvsagt bevilges som del av en ordinær budsjettprosess, og vurderes av administrasjonen opp mot andre tiltak. Alt annet er uhørt og kan være ulovlig. Jeg har lang og tung erfaring fra forvaltningen både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, men har aldri opplevd maken.

Hvordan kunne administrasjonen la dette skje? Hvor var Øivind Sørensen; den i andre saker så til fingerspissene pertentlige fylkesrådmannen? Hvor var rådmennene i Færder og Tønsberg? som skal ivareta innbyggernes interesser og passe på at politikerne opptrer korrekt og etterrettelig? Og hvordan kunne Petter Berg være med på noe sånt?

Berg har rett i at det brenner et blått lys for den politiske farsen som fastlandsforbindelsen er kjørt fast i. Det må ordføreren bære sin tunge del av ansvaret for.
Fremdeles mangler noe så elementært som kostnadsoverslag, bompengesatser og plassering av bomstasjoner. Men å skrote dette makkverket mener han er å leke med ilden?

Folket har sagt sitt i valg. Nye koster skal feie skitten ut av de politiske korridorene. Nye, rimeligere løsninger er til vurdering. Det kan vi rolig ta oss tid til. Disse prosessene bør avtroppende ordfører holde seg for god til å blande seg inn i.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken