– Hvorfor er det så vanskelig å ikke blande Bypakke Tønsberg-regionen sammen med Nøtterøys fastlandsforbindelse?

IKKE NYTT: Det er ikke noe nytt at øyfolket må betale bompenger for å komme seg til land, påpeker Gert Heiberg. Allerede i 1732 kom den første bomfinansierte broforbindelsen.

IKKE NYTT: Det er ikke noe nytt at øyfolket må betale bompenger for å komme seg til land, påpeker Gert Heiberg. Allerede i 1732 kom den første bomfinansierte broforbindelsen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Nå får snart alle store og mellomstore byer i Norge – inklusive Tønsberg – sin «Bypakke». Med bypakke menes i hovedsak tiltak for å få bedre kollektivtrafikk og økt sykkelbruk. I de aller fleste tilfeller skal bypakker være et spleiselag og finansieres ved et innslag av bompenger.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er også et tiltak som er et forsøk på å få redusert biltrafikken; ved tvang å ha høy bompengesats og ved frivillighet å tilby bl.a. et langt bedre og billigere busstilbud.

Bypakke Tønsberg skiller seg betydelig fra alle de øvrige norske bypakker: Det alt overveiende av tiltak og kostnader er helt forskjellig fra det som vanligvis defineres som bypakker: Hos oss dreier det seg til ca. 95 prosent om å ta bompenger for å finansiere ny Nøtterøy-fastlandsforbindelse.

LES OGSÅ: Nå er det kåret en vinner som skal planlegge Færderforbindelsen

Hvorfor er det så vanskelig være såpass ærlig ikke å blande Bypakke Tønsberg-regionen sammen med Nøtterøys fastlandsforbindelse?
Da hadde man i det minste vært ærlig om hva dette dreier seg om.

Om man summerer kostnadene til den største delen – ny bru over Vestfjorden pluss alle tilførselsveier pluss «usikkerhet» i de foreløpige kalkyler – og så sammenligner det med kostnadene for de øvrige tiltak i Bypakke Tønsberg-regionen, vil det framkomme at fastlandsforbindelsen står for ca. 95 prosent av totalen. Og ikke minst, uansett hvordan ordføreren forsøker å minimalisere kostnadene: Østalternativet (en ny klaffebru ved siden av den gamle) vil uansett bli en mer enn robust og bærekraftig forbindelse for de neste 50 år – trolig til under halve prisen!

LES OGSÅ: Mitt protestvalg

Fører velgerne bak lyset

Og her er vi ved sakens kjerne: Det er ikke til å komme forbi at Færder kommune, Tønsberg kommune, Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen nå fører kommunenes velgere bak lyset. De forsøker blant annet å få andre enn Færder kommunes innbyggere til å betale for ny Vestfjordbru. Og ikke bare det; de forsøker å lure oss til å tro at Østalternativet ikke er «robust» nok. Det er ikke lenge til valget ...

LES OGSÅ: Olav og Steinar tror på flertall mot bomringen: – Ingen sammenheng mellom prisen og hva man får

Det er muligvis noen i Færder kommune som mener at det er «urettferdig» at bilistene skal ilegges en avgift for å benytte en veiforbindelse til/fra fastlandet. Bropenger er ikke noe nytt. Som en kuriositet nevnes at den 15. oktober 1732 undertegnet Christian VI dokumentet som innrømmet Gabriel Christianssøn det privilegium han hadde søkt om: Privilegiebrevet slo fast at loskapteinen skulle sørge for å få utgravd en kanal som skulle gi passasje for fartøyer som stakk opptil 6–7 fot dypt.

Avgiftene skulle være på 1–32 skilling, alt etter størrelsen på farkostene. Loskapteinen skulle også forplikte seg til å bygge «en god og forsvarlig Klap eller Windelbroe, at Fartøier med Master derigjennem kand komme».

Trafikken over brua skulle også belegges med avgift: «En eller en halv vogn, karjol eller kirkeslede frem og tilbake» skulle for eksempel koste to skilling. Til en litt omtrentlig sammenligning kostet et brød den gang ca. to skilling. Et brød koster vel i dag omtrent 30 kroner.

LES OGSÅ: Misfornøyde med anbefalingene – nå må veivesenet ta en ny runde om Hogsnesbakken

Hva er en «robust» veiløsning?


Ordfører Petter Berg (H) hadde 21. juni et innlegg i avisa der han forsøker «å oppsummere situasjonen Bypakke». Som kjent vedtok jo Samferdselsdepartementet allerede i 2015 å ekskludere Østalternativet. Og det uten at kostnader ved det alternativet – satt opp mot de to andre forelå! Dermed fanget bordet for Tønsberg kommune.

LES OGSÅ: Bypakke Tønsbergregionen – hvor står vi nå?

Fagkunnskapen (eller byråkratene) fant fram det flotte ordet «robust». Løsningen måtte være «robust». Ifølge Store Norske Leksikon er fravær av robusthet «hvordan påkjenning og stress (risikokilder) vil kunne gi konsekvenser for noe som er av verdi for oss mennesker.» Var det ikke mulig å si at man var engstelig for at en ny klaffebru ved siden av nåværende kunne kile seg i åpen stilling? Eller er det det at trafikantene måtte vente på skipspasseringer?

Den tiden det tar er vel ikke lenger enn det det eventuelt vil ta å kjøre omveien på ny bru via Hogsnes til sentrum – og dermed bidra til enda større utslipp.. Og for å bli «robust» er valget (foreløpig) en løsning som er minst dobbelt så dyr som ny bru over Vestfjorden. Og som ikke det var nok: Hva med eksisterende klaffebru fra 1957? Om man har to klaffebruer ved siden av hverandre, vil løsningen til sammen bli mye mer «robust» – eller bærekraftig.

LES OGSÅ: I nabofylket sponser staten med en halv milliard. Tønsberg har ikke mottatt en krone: – Mangel på handlingskraft og vilje

Pris og bompenger ennå ukjent

For den som skal betale bompengene er det vel absolutt uvesentlig om prisen er resultat av «sprekk», eller en konsekvens av den usikkerheten som kostnadsanslagene har??

LES OGSÅ: Slår kraftig tilbake mot SV-utspill: – Et slag langt under beltestedet

Det er imponerende å stå fram og si at følgende ennå ikke er avklart:
• totalprisen på prosjektet
• hva bompengesatsene blir
• nedbetalingstid
• rentesats.
• hvor bommene skal settes opp

LES OGSÅ: Valg, fastlandsforbindelse og eiendomsskatt

Et siste spørsmål: Er det «en demokratisk prosess» som ligger til grunn for å velge bort Østalternativet? Ifølge reisestrømsanalysen fra 11. oktober 2016 har 48 prosent av dem som krysser Kanalbrua, Tønsberg sentrum som reisemål. Man må undre seg hvorfor Tønsbergs ordfører engasjerer seg så intenst. Er det fordi man ikke ønsker nøttlendinger og deres biler til Tønsberg – men gjerne deres «handlepenger»?

LES OGSÅ: Vi som lider av et veisyndrom

Og nøttlendingene? Er det en majoritet som helst ikke vil vite av at Tønsberg er «byen deres», med sykehus, bibliotek, svømmehall, jernbanestasjon, kino, kjøpesentra, uteliv, osv., osv. Hvordan ville Nøtterøy sett ut avskåret fra fastlandet?


KILDE: https://bypakketonsbergregionen.no/media/1946/rapporttrafundtbg_reg2016.pdf

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken