Fastlandsforbindelsen er et offer for politisk maktfordeling

Tom Olav Madsen

Tom Olav Madsen

Av
DEL

LeserbrevMDG og SP i Tønsberg og i Færder gikk til valg på et nei til Ramberg - Smørberg som ny fastlandsforbindelse for Færder. Dette gjorde at jeg og sikkert mange andre ga vår stemme til et av disse partiene.

I sonderinger og forhandlinger om politiske samarbeidskonstellasjoner og fordeling av ulike politiske verv i de politiske maktapparatene i begge kommuner, er kravet fra disse partiene om å skrote denne fastlandsforbindelsen devaluert til at østalternativet skal utredes parallelt med videre utredning og planlegging av Ramberg – Smørberg traseen.
Både SP og MDG er derved farlig nær et velgersvik. En ting er at utvetydig krav i valgkampen om å skrote Ramberg – Smørberg fravikes straks det innledes forhandlinger om samarbeidskonstellasjoner og fordeling av politiske verv. Den andre siden av saken er at når dette prosjektet ikke stoppes umiddelbart men skal utredes og planlegges videre parallelt med en nærmere utredning av et østalternativ, så innebærer dette en svært stor fare for at østalternativet blåses opp i samme divisjon som gigaprosjektet Ramberg – Smørberg, et prosjekt som mange mener er hinsides all sunn fornuft pga de vanvittige kostnadene som dette prosjektet innebærer, et prosjekt som også er hinsides overdimensjonert med tanke på trafikkbelastning og skaper store miljøproblemer med nedbygging av dyrket mark, økt og ikke redusert biltrafikk og store miljøproblemer for mange boligeiere.

Ny fastlandsforbindelse finansieres helt og fullt i form av bompenger og er vår tids måte å skattlegge folket utenfor det ordinære skattesystemet. Det er helt utenkelig å heve det alminnelige skattenivået for å finansiere dette og svært mange andre lokale veiprosjekter og det vil derfor være umulig å få politisk gjennomslag for kostnadsrammer som det her er snakk om innenfor ordinære budsjettrammer uten å heve skattesatsene.
Bompengefinansiering er derfor en svært dårlig form for skattlegging all den tid veiprosjekter unntas de strenge prioriteringer som gjelder for alle andre formål i offentlig regi. Lokalpolitikere fristes derfor til å øse en svær økonomisk byrde over på befolkningen helt fristilt alle andre krevende prioriteringer innenfor knappe økonomiske rammer.

Når SP og MDG sammen med de øvrige partiene som mener Ramberg – Smørberg prosjektet skal utredes og planlegges videre, er dette en hån mot de mange som finner slik astronomisk pengebruk både uetisk og uanstendig.
Jeg og jeg vil tro mange andre, ga våre stemmer for at de partiene vi stemte på skulle sørge for at Ramberg – Smørberg prosjektet skulle skrotes og ikke for at representanter for disse partiene skulle forhandle seg til posisjoner de ellers ikke hadde fått hvilket i så fall garantert fører til politikerforakt.

Jeg oppfordrer velgerne til å følge nøye med på at det fullverdige østalternativet utredes i form av edruelig dimensjonering uten planfri krysning som innebærer svære ekstrakostnader. Slike konstruksjoner bør være unødvendige etter at trafikkorken i Presterødkrysset nå fjernes.

Til de SP og MDG politikere som nå er valgt inn i kommunestyrene og som etter hvert gis oppgaver i ulike kommunale utvalg vil jeg si: Ikke svikt det mandatet og den velgerkontrakt dere er valgt inn på.
Veien fra valgsuksess til fallitt er farlig kort!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags