Fjern Hogsnesbakken fra hverdagen til alle som ikke bor der!

Hogsnesbakken i vintersjarm

Hogsnesbakken i vintersjarm Foto:

Av

Fremtidens løsning uten løsninger?

DEL

MeningerNy fastlandsforbindelse er igjen satt i gir, denne gangen med et nytt mål i sikte. Løsningene nyter fortsatt en diametralt uenig oppmerksomhet i avisspaltene, intet nytt under solen i så måte.

Utfordringene ny fastlandsforbindelse har som oppgave å løse er svært mange, hensynene som skal veies, likeså. Og tiden den skal fungere, er lang; selve fremtiden.

Kompleksiteten i spørsmålet om det beste og mest fornuftige alternativet hvis fordeler og ulemper har blitt drøftet i lang tid. Manges ønsker, forhold, momenter og hensyn er møysommelig vurdert og veid opp mot hverandre, noen med krystallklar avklaring av hva som er beste alternativ, andre med tilnærmet likeverdighet.

Nå håper jeg selvfølgelig at disse tankene jeg finner hos meg selv er helt på jordet og glimret fullstendig med sitt fravær da flertallet i fylket bestemte seg for å frata lokaldemokratiet dets oppgave og mandat i å avgjøre slike spørsmål.

Overordnet styringsgruppe har lagt ned mye tid i et forsøk på å konkludere, hvis konklusjon fant sitt bifall i lokaldemokratiets representanter i begge involverte kommuner. I hendene på fylkets rådmann var også rådet til fylkets politikere et bifall av valget som lokaldemokratiet hadde gjort.

De reelle konsekvensene

Hva som ligger bak flertallet av fylkespolitikernes respektløse detronisering av lokaldemokratiets valg, fremstår for mange som underlig og kan nok gi grobunn for mange spekulasjoner. Når jeg tar en titt på egne, høyst feilbarlige tanker, finner jeg en tanke som sier at blant mange saker i hele fylket, er det nok mange som ikke har satt seg så godt inn i spørsmålet som styringsgruppen, lokaldemokratiet og egen rådmann, og med det uvitende om de reelle konsekvensene av sine valg.

Dernest finner jeg også tanken om at frykten for at fremtidige vedlikeholdsbudsjetter skal begrense muligheten for veistubber utenfor egne stuedører og potensielle velgere andre steder i fylket hvor spørsmålet om ny fastlandsforbindelse er fullstendig irrelevant. Nå håper jeg selvfølgelig at disse tankene jeg finner hos meg selv er helt på jordet og glimret fullstendig med sitt fravær da flertallet i fylket bestemte seg for å frata lokaldemokratiet dets oppgave og mandat i å avgjøre slike spørsmål.

Nå har våre lokalpolitikere funnet fram til en løsning med fylket, selv om det kun er den nest beste i lokaldemokratiets øyne, så er det i alle fall en bedre løsning enn ingen løsning i det hele tatt.

Håper arkitekten tenner på oppgaven

For egen del, ser en fram til en spektakulær sykkeltur en sjelden gang i god høyde over havflaten, og så rettes håpet om en arkitekt som tenner på oppgaven i en slik grad at han overgår seg selv og skaper et smykke fremfor en skjemmende grå betonginnramming av Norges eldste by!

Selv med påplussinger som passerer en halv milliard i dette antatt «rimeligste» alternativet til 4,3 milliarder, ser det ut til å være en formidabel bekymring. Med et lett panisk håp om å ta feil, antydes det at det antikvariske problemet Hogsnesbakken, ikke blir løst på en skikkelig måte allikevel! 

Det som vel i grunnen har vært det eneste virkelige tungtveiende argumentet i favør bru v.s. tunnel, i Vear-enden av brua. Og nå kan det altså se ut til at den drøye kilometeren, som har vært tema for uløste oppgradering siden 60-tallet, fortsatt ikke vil bli løst på en tilfredsstillende måte med en omlegging i tunnel slik man tidligere har vedtatt. Men med en utvidelse hvor formodentlig veistrekningens beboere må jages og hjemmene deres saneres. Det ser altså ut til at man ikke har funnet plass til en omlegging av Hogsnesbakken, slik at denne kilometeren kan stenges for gjennomkjøring og løse en trafikkutfordring som allerede har feiret sitt 50-års jubileum som problem. Omlegging av FV 303 forbi Vear, ser ut til å lide samme skjebne. Mulig løsningen bør være gjennomkjøring forbudt til E18 til/fra brua, og så bruke millionene tiltenkt Hogsnesbakken i stedet til å flytte FV303 bak skolen på Vear, og stenge Hogsnesbakken for gjennomkjøring for alle som ikke bor der.

Da gjenstår det bare å ta fatt på fremtiden med å ønske alle et riktig godt nytt år, og rette en bønn til politikere; fjern Hogsnesbakken fra hverdagen til alle som ikke bor der en gang for alle!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags