Du tar feil om fastlandsforbindelsen, Off

FOR SNEVERT: Stortinget mener Stokke er del av Tønsbergregionen. Hadde det vært lagt til grunn ved valget av fastlandsforbindelse, kunne utfallet blitt et annet, mener Ola Gøthesen, som er forkjemper for Vestfjordforbindelsen.

FOR SNEVERT: Stortinget mener Stokke er del av Tønsbergregionen. Hadde det vært lagt til grunn ved valget av fastlandsforbindelse, kunne utfallet blitt et annet, mener Ola Gøthesen, som er forkjemper for Vestfjordforbindelsen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Det er sjelden vi tilhengere av en fastlandsforbindelse over Vestfjorden blir utfordret mer enn i ovennevnte innlegg av Rainer Off. Han berører det meste: Fakta, løfter og demokrati på samme måte som våre politikere, lemfeldig og uetterrettelig.

DEL

MeningerNår man behandler fakta, gjelder det å holde tungen rett i munnen. Påstanden at ”undersøkelser viser at 70 prosent av dem som kommer til å bruke ny fastlandsforbindelse enten skal til Tønsberg eller videre nordover til Oslo” er ukjent for meg, idet den skal ta den trafikken som i dag går mellom Færder kommune og allverdens steder nord, syd og vest langs E18, gjennom Nedre Langgate. Mens Tønsbergs behov kan dekkes av ordfører Jonstangs forslag om en løsning over Kanalbrua, gjennom Frodeåstunnelen.

LES OGSÅ: Ikke la dere kjøpe av fylkeskommunen til å akseptere den dårligste fastlandsforbindelsen

Off fortsetter med ”fakta” om hvorvidt Kystverket vil gi dispensasjon fra minimum seilingshøyde for en bro i Vestfjorden? Fakta sier at det har Kystverket gjort for lenge siden. Men hans syn på støy og hærverk er jeg absolutt enig i, en konsentrasjon av trafikken nord på Nøtterøy vil bli ødeleggende for livsførselen til mange mennesker.

Hans uttalelse om ”nærmest et løfte” om tunnel fra Jonstang velger jeg å se humoristisk på. Den mannen uttalte også, kort etter at han tiltrådte, at ”nå er det Vestfjordforbindelsen som gjelder”. Vi har ikke fått den ennå.

Jonstangs uttalelser om løfter og demokrati er langt viktigere, idet de er avgjørende for den kurs som skal stikkes og hvilke politiske partier som skal ha makten i den påfølgende valgperioden. Dette er faktisk grunnmuren som alt bygger på. Og lures velgerne, lures demokratiet.

LES OGSÅ: Fastlandsforbindelsen: Nå får Tønsberg også bruforslaget i fanget

Misvisende navn

I brev av 19.mars 2010 ba departementet, etter anmodning fra kommunene, Statens vegvesen (SVV) ”om å starte arbeidet med en KVU (konseptvalgutredning) for Bypakke Tønsberg”. Dette dokumentet, som forelå 1 ½ år før valget, refererte SVV til som sitt mandat i den endelige KVU-rapporten i 2013. Hvilken betydning dette ”mandatet” hadde, kom klart frem i kommunestyremøtet på Nøtterøy 22. september 2010, hvor følgende ble referert:

”Navnet "Bypakke Tønsberg" kan imidlertid oppfattes som noe misvisende i forhold til hva utredningen egentlig dreier seg om, og kan forstås slik at det kun omfatter Tønsberg by. KVU-en vil være en viktig sak lokalt i de fire kommunene og vil trolig også få stor oppmerksomhet i mediene. Det er antatt at uansett hvilke prosesser som har vært gjennomført tidligere, vil det bli et krav at KVU også vil omfatte Vestfjordforbindelsen. Det er derfor naturlig at også Stokke kommune deltar i analysen. Det er viktig at navnet er samlende og bidrar til en felles forståelse av hva som skal være hovedfokus i KVU-en. Tønsberg Næringsforening foreslår at navnet endres til ”KVU for helhetlig transportløsning for Tønsbergregionen”. Rådmannen(Nøtterøy) mener dette er et godt forslag som også har i seg det vesentlige, nemlig at det er en helhetlig løsning for Tønsbergregionen som skal ses på”.

LES OGSÅ: Tønsbergpolitikerne går i tenkeboksen etter innspill om fastlandsforbindelse på bru

Teksten ble tatt til følge av kommunestyret, og deretter ble KVU-rapporten omtalt som en utredning for regionen, det sto på rapportens forside, det sto i det reelle mandatet av 5. mai 2011, og det sto i all omtale i forbindelse med kommunevalget. Men det ble ikke endret i avtalen med SVV, hvilke politikerne var fullstendig klar over. For navnet ”Tønsbergpakken” og forbindelse i nord kunne ikke selges i valget, det hadde velgerne grundig fått fastslått i folkeavstemningen i 2005. Politikerne valgte derfor å skjule det, med det resultat at de til sammen fikk nesten 70 prosent av stemmene ved valget.

Kunne blitt noe helt annet

De to kvalitetssikringsselskapene lot imidlertid ikke forholdet, og hvilken betydning nyansen hadde, gå upåaktet hen, de skrev: ”EKS vil derfor foretrekke å benevne tiltaket som en bypakke der Tønsberg med nærmeste omland er primærområdet. Hvis en videre definisjon av region hadde blitt lagt til grunn, f.eks. området Horten – Tønsberg – Sandefjord med omkringliggende kommuner, kunne forutsetninger, mål og trolig konklusjon blitt en helt annen enn ved et snevrere bypakkeperspektiv.”

Jeg vil få minne om at Stortingets definisjon av Tønsbergregionen, også omfatter Stokke. EKS skrev videre: ”Den viktige tabellen på side 57 i KVU-en «rangering av konsepter» fremstår som meget uoversiktlig og lite egnet for å konkludere når det gjelder konseptvalget. EKS har fortsatt vanskeligheter med å forstå hvordan den totale rangeringen er utledet.” Disse anmerkningene ble suverent oversett av politikerne på Nøtterøy, som bare stjal valget, med god hjelp av SVV.

LES OGSÅ: – Det blir bompenger for alle som skal inn til Tønsberg eller gjennom byen. Det er svaret på et av de mange spørsmålene leserne stiller

Og da er det på tide å konkludere: Offs fakta er ikke faktiske, trafikken går ikke dit han tror, og det nytter ikke å samle til folkemøte for å diskutere dette. Fylkeskommunen handler på vegne av regionen, og er altså i sin fulle rett, hvilket ikke kan sies om lokalpolitikerne. Den beste løsningen er nok å avskjedige de ansvarlige, og overlate avgjørelsen om fastlandsforbindelsen til en folkeavstemning i forbindelse med valget. Hvis ikke noen beslutter å sette dem bak lås og slå før det, for rasering av vårt lokaldemokrati og sløsing med våre midler. Men til det kreves det mot.

Ola Gøthesen

Ola Gøthesen Foto:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags