Ikke økonomisk uansvarlig å utrede Vestfjordforbindelsen også

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Det koster 40 millioner å utrede de andre sju alternativene. Å utrede ett til kan ikke velte budsjettene, mener Venstre.

DEL

Leserbrev 

Ellen Morgenstierne (Ap) har et innlegg med mange med saklige og gode spørsmål rundt Venstres arbeid for Vestfjordforbindelsen.

LES OGSÅ: Vet Venstre hva en ny utredning av Vestfjordforbindelsen vil koste?

Vårt standpunkt er at vi ønsker å utvide bypakka med et 8. alternativt. Hvor mye det vil koste ekstra har jeg ikke noe tall på. De øvrige sju alternativene koster til sammen 40 millioner. Et 8. alternativ kan neppe velte budsjettene i denne sammenhengen.

FORSINKET: Å utrede et 8. alternativ kan ta litt lengre tid, men det har vi råd til, mener artikkelforfatteren.  Illustrasjon: Statens vegvesen

FORSINKET: Å utrede et 8. alternativ kan ta litt lengre tid, men det har vi råd til, mener artikkelforfatteren. Illustrasjon: Statens vegvesen Foto:

LES OGSÅ:  I veisaken tar politikerne heller mannen enn ballen

LES OGSÅ (+): Arne Magnus frykter kaos i Kjellekrysset hvis politikerne velger denne veiløsningen 

Sandefjord er ute

Du påpeker riktig at kostnadsgarantier må gis av kommune. Nå er det slik at overordnet styringsgruppe for bypakka har bedt Sandefjord trekke seg ut av bypakka, mot Sandefjords vilje (representanter derfra stemte mot det). Det betyr at de øvrige kommunene får en høyere sum å garantere for.

LES OGSÅ:  Jeg trodde veien først og fremst skulle tjene øyfolket

Dette gikk ordføreren på Tjøme klart inn for med den konsekvens at kostnadsgarantien for Tjøme øker. Ved å også utrede Vestfjordforbindelsen, vil Sandefjord måtte være med i bypakka igjen. Så summen av dette for Færder kommune er ikke lett å se men det betyr hvertfall at garantien skal deles på flere enn i dag.

Litt forsinkelse må vi kunne tåle

Antagelig vil en utredning av Vestfjordforbindelsen forsinke det hele noe, men de andre utredningene er allerede forsinket og en skal ikke være mye til spåmann for å se at de kommer til å bli ytterligere forsinket. De skulle egentlig vært ferdig til høsten men det er vel grunn til å tro at vi runder 2018 før de kommer. Vi får se.

Vi må i den sammenhengen også huske at det ikke er vedtatt noen Nord-Sør løsning. Det er vedtatt og utrede Nord-Sør løsning. Når konsekvensutredningene er ferdige, skal det vurderes om de er realistiske og gjennomførbare. Det er det ikke sikkert de er. Men så langt er det tydelig at ikke prissatte konsekvenser er svært høye, kostnaden i kroner og øre blir høy, og mulige konflikter til Bane Nor sine planer vil ta tid å løse.

Konsekvensutredning for vei og bane må samordnes

Bane Nor har ennå ikke lagt frem sitt planprogram for hva de ønsker å konsekvensutrede. Planen er at dette skal komme i mars, og med høringer og prosess her vil neppe en konsekvensutredning av bane starte før til høsten. Ved å utrede Vestfjordforbindelsen har man et større faglig spillerom for vurderingene som til slutt skal gjøres. Det er gjennomførbart å lage en konsekvensutredning for Vestfjordforbindelsen og kriteriene for en slik utredning vil være nokså lik som for de andre og det lar seg selvsagt gjøre å leie inn kompetente fagmiljøer her som for de sju andre alternativene.

Ellen stiller spørsmål rundt kostnadene ved bru over Vestfjorden kontra de andre løsningene. Ja jeg lurer på det samme og mange andre spørsmål. Det er derfor vi vil ha den utredet. De siste resultatene fra trafikktellingene gir meg mye større grunn til å være skeptisk til Nord-Sør løsningene. Der fremgikk det at av de 36.000 ÅDT over Kanalbrua skal 17.000 bare inn til Tønsberg og 4.500 østover mot Kilen og Presterød.

Fylkesordfører Rune Hogsnes (H) og Nøtterøy-ordfører Roar Jonstang uttaler i TB 26. januar at dette viser at Nord-Sør løsningen er den rette. Hvordan i all verden går det an å trekke en slik konklusjon? Tallene viser jo det stikk motsatte! Ingen av de 21.500 ÅDT som skal til Tønsberg eller østover vil velge en ny vei over mot Jarlsberg eller Korten for så å måtte kjøre tilbake til Tønsberg. Disse vil fortsatt bruke Kanalbrua som i dag.

LES OGSÅ (+):  Fylkesordføreren om trafikktallene: – Det viser at vi har valgt riktig

Skulle man tvinge dem over på en bru som lander på Jarlsberg, vil det bety et massivt behov for oppgradering av Semslinna og tunnelen under Slottsfjellet. Trafikktallene viser og at det er omtrent like mange som skal sørover som nordover på E18. Med en vestfjordforbindelse, med ett enkelt kjørefelt i hver retning, vil den ta unna de som skal i den retningen i dag, og samtidig åpne en større arbeidsregion fra øyene. Det vil etter all sannsynlighet også bli mye billigere enn en firefelts vei med lang tunnel under Teie. Trafikken inn til Tønsberg må først og fremst fanges opp ved kollektivløsninger.

LES OGSÅ: Politisk arroganse kan velte hele veipakka

Dette er politikk for befolkningen på øyene som vi går til valg på. Å kalle politiske store saker for stemmefiske blir litt pussig. Ja – gjennomslag for politikk krever folkets stemmer. Det heter demokrati.

Per Espen Fjeld

Per Espen Fjeld

Leder Tjøme Venstre

Tjøme

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags