Ny kanalbru øst for den gamle er best, billigst og mulig

LØSNINGEN: Østalternativet med ny bru parallelt med eksisterende, vil bruke nåværende veisystem fram til Kjelle. Foto: Per Gilding

LØSNINGEN: Østalternativet med ny bru parallelt med eksisterende, vil bruke nåværende veisystem fram til Kjelle. Foto: Per Gilding

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Østalternativet, med ny kanalbru koster selvsagt også penger, men mindre enn en fjerdedel av det som til nå er valgt.

DEL

MeningerSøndag 12. juni 2005 sa innbyggerne i Tønsberg og på Nøtterøy og Tjøme nei til videre planlegging og bygging av nytt veisystem i vårt nærområde. Veisystemet som nå er vedtatt videre utredet, er så å si det samme som den gang, og det er her historien vil gjenta seg.

Per Arne Nilsen

Per Arne Nilsen

Det er imidlertid en vesentlig forskjell fra den gang og til i dag. Veiene er ikke lenger statlige. Riksveiene ble omklassifisert til fylkesveier i 2010. Det paradoksale her er likevel at det er staten ved Samferdselsdepartementet som har bestemt hvilke hovedløsninger som skal være med i videre utredning, og hvilke som er tatt ut. Det ble i prosessen også bestemt at østalternativet, med ny, enkel kanalbru ble tatt ut. Jeg kommer tilbake til dette senere i kommentaren.

LES OGSÅ: Legg bort ideen om Vestfjordforbindelsen

Lite informasjon om kostnader

Politikernes iver etter å få planlagt og bygd mest mulig vei skulle tilsi at dette ikke vil koste all verden. Informasjon om kostnader har dessverre ikke i særlig grad vært tema til nå. Men, planlegging for flere titalls millioner kroner ble også gjennomført forrige gang, det vil si fram til 2005.

LES OGSÅ:  – Veiplanene for Tønsberg-regionen er fullstendig galskap

Siden tilsvarende løsninger nå igjen er aktuelle, foreligger det gode overslag over kostnader, utarbeidet av Statens vegvesen. Det er trist at verken fagmyndighet eller politikere har kommet med fakta om kostnadsspørsmålet. Her er det politisk vedtatt en storstilt utbygging uten en gang å vite eller sette rammer for hva alt vil koste og hvordan finansieringen skal foretas.

Fire milliarder kroner?

Basert på veivesenets beregninger fra 2005, vil utbyggingen koste ca. fire milliarder kroner, og da er sannsynligvis ikke alt tatt med. En slik investering tilsier en pris for personbil pr. bompassering på 30–35 kr. Her er veivesenets måte å regne på lagt til grunn. Det er ikke sannsynlig at staten, fylkeskommunen eller kommunene vil bidra økonomisk. All finansiering baseres på den enkeltes bompassering. Det understrekes at maksimal rabatt nå vil være ti prosent.

Dette er tall barnefamilier, handelsstand og andre må forholde seg til. For mange vil nye veier bety en årlig skatteøkning på 15.000 til 20.000 kroner. Er det slike økonomiske bindinger vi ønsker for nesten en generasjon fram i tid når det finnes klare alternativer som fullt ut er i samsvar med overordnet målsetting om løsning nær Tønsberg sentrum og i en nord-sør- akse? Østalternativet, med ny kanalbru koster selvsagt også penger, men mindre enn en fjerdedel av det som til nå er valgt.

LES OGSÅ:  Ikke økonomisk uansvarlig å utrede Vestfjordforbindelsen også

Ikke forenlig med miljøbegrepet

Etter hvert som planleggingen skrider fram, vil beslutningstakerne innse at kostnadene for nytt veisystem vil bli så store at det ikke lenger er realisme eller vilje til gjennomføring. Jeg tror også velgerne vil avsløre at en veiutbygging med et slikt omfang ikke er forenelig med miljøbegrepet. Nye veier vil føre til økt og ny biltrafikk. Det er naivt å tro noe annet.

Det er trist å konstatere at østalternativet også nå er valgt bort, og at innbyggerne på øyene heller ikke denne gangen vil gis en ny og sikker fastlandsforbindelse. Det gjør jo heller ikke saken bedre at tilhengere av Vestfjordforbindelsen igjen har våknet til liv. I stedet for å kjempe for en løsning som ikke vil bli bygd, bør kreftene forenes i å stoppe politikere som vil bygge mest mulig vei så lenge regningen ukritisk blir sendt til innbyggerne. Østalternativet med ny bru parallelt med eksisterende vil bruke nåværende veisystem fram til Kjelle, bl.a. via nybygd firefelts vei (Ringveien/Frodeåstunnelen).

Misvisende om bærekraft

I et innlegg i Tønsbergs Blad 20. januar har fylkesordfører Rune Hogsnes (H) og ordfører Petter Berg (H) følgende overskrift. «Et krafttak for miljøet». I den samme kommentaren sier de to « ... og vi må også sørge for en bærekraftig finansiering». Sjelden har ordet «bærekraftig» blitt bruk på en mer misvisende måte.

Jeg opplever også at miljøbegrepet blir brukt i propagandalignende informasjon. Det blir galt å bruke «miljøsatsing» på gigantiske løsninger med undersjøiske tunneler, firefeltsveier i fjell og i dagen til et samfunn med ca. 30.000 innbyggere.

Nok en gang vil jeg påpeke at gjennom å satse på østalternativet vil det kunne frigjøres mer penger til også miljøriktige løsninger, og ikke minst vil øyfolket få oppfylt sitt opprinnelige ønske om en ny og sikker fastlandsforbindelse. Og med det vil historien ikke gjenta seg.

Per Arne Nilsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags