Venstre: Halvorsen roter og går seg vill i veisaken

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Det er ikke vanskelig å si seg enig i mange av resonnementene til Bjørn H. Halvorsen, som i en kommentar i TB 8. februar kaller bypakkeplanene for «Unødvendig gigantomani». Likevel roter han til sine påstander på en måte som gjør det nødvendig å korrigere.

DEL

MeningerVenstre på Tjøme og Nøtterøy, som representerer en stor del av de innbyggerne i regionen som faktisk skal være med på å betale bypakke-gildet, er sterke motstandere av tunnelprosjektet under Teie. Det dreier seg om to svarte hull, hver med to kjørefelt, i 4,3 kilometers lengde, der tilførselsveien fra Kolberg og østover vil berøre dyrket mark. Prosjektet er først og fremst til for å løse trafikksituasjonen i Tønsberg. Fra Nøtterøy til Tønsberg over Kanalbrua, er det i dag ikke mer trafikk uten at vi, selv på lang sikt, kan greie oss med en mer effektiv kollektivtrafikk i kombinasjon med andre bilreduserende tiltak. Så langt er vi trolig enige, selv om Halvorsen mener vi ikke er det.

Biler hindrer utvikling

Vi er vel også enige i at trafikksituasjonen i Tønsberg må endres radikalt. Det beste argumentet for det er luftforurensingen, men også biltettheten i seg selv hindrer utviklingen av byen til et levende og godt bymiljø. Halvorsens løsning på problemet er en ny kanalbru. I utgangspunktet kan en slik tanke synes fascinerende, løsningen er billig og utnytter Frodeåstunnelen på en god måte. Likevel kommer den i konflikt med planene for et fornuftig utbygging av Stensarmen-området. En nødvendig utvidelse av veien mot Kilen, som vil tvinge seg fram, er også i strid med miljøinteresser rundt dette området. Det er ikke bare-bare å legge en slik vei i tunnel. Dessuten vil det også være nødvendig å samordne Halvorsen-løsningen med Bane Nors eventuelle planer der et av alternativene berører en Kilen-løsning. Vi avviser likevel ikke en slik løsning, men mener en annen løsning er bedre.

LES OGSÅ: Intet trafikkproblem på Kjelle? Nei, vel

Vi går inn for Vestfjordforbindelsen

Vårt alternativ er altså Vestfjordforbindelsen, som potensielt vil kunne avlaste Tønsberg for tusener av biler i gjennomgangstrafikk i døgnet. Per i dag er det 6.500 biler som passerer Kanalbrua som skal over Semslinna, 7.500 som skal nordover på Jarlsberglinna. Sommertrafikken fra E18 mot Tjøme, Hvasser og store deler av Nøtterøy vil naturlig nok også bruke en slik forbindelse.

LES OGSÅ:  Veivesenet: Dette er fakta om bypakka

Brunstad trenger ny vei

Vi ønsker en utredning av et slikt alternativ. På dette punktet hadde det vært fint at Halvorsen hadde opptrådt mer etterrettelig i sine påstander. Venstre har argumentert for at dette neppe vil ta betydelig lengre tid å utrede. Bane Nors planer er åpenbart langt mer utsettende på bypakka enn det vi foreslår. I tillegg vet vi at Brunstad høyst sannsynlig vil komme til å trenge en ny atkomst til E18 og at det allerede er prosjektert og prissatt en omkjøringsvei rundt Stokke som lett kan kobles på denne. Dessuten vil en ny Stokke stasjon gjøre det mye mer attraktivt for Tjømes befolkning å ta toget herfra enn fra Tønsberg – og dermed redusere ytterligere behovet for å reise inn i Tønsberg. Slik vil kostnadene ved en Vestfjord-forbindelse senkes betraktelig.

At Halvorsen velger å håne det sterke flertallet på øyene som går for en slik løsning i stedet for på saklig grunnlag å møte våre argumenter med saklig informasjon, kler ham dårlig – og fører i alle fall ikke debatten videre i et fornuftig leie.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags