Nå er det krise i fastlegeordningen

TAR TID: Legeerklæringer til ungdom som på grunn av sykdom har vært borte fra videregående skole, samt førerkortvurderinger, har tatt mye av tiden som fastlegen burde ha brukt på eldre syke samt pasienter med psykiske lidelser og rusproblemer, skriver Frode Prøsch.

TAR TID: Legeerklæringer til ungdom som på grunn av sykdom har vært borte fra videregående skole, samt førerkortvurderinger, har tatt mye av tiden som fastlegen burde ha brukt på eldre syke samt pasienter med psykiske lidelser og rusproblemer, skriver Frode Prøsch. Foto:

Av

Idag er det nok dessverre mange pasienter som må vente i mange uker på time hos en sliten og lei fastlege, og det er ikke bra. Da velger man heller en privat lege som har god tid.

DEL

LeserbrevFastlegeordningen har ikke fått tilført ressurser i takt med økende oppgaver hjemlet i samhandlingsreformen og ny fastlegeforskrift.

I tillegg har oppgaver med blant annet legeerklæringer til ungdom som på grunn av sykdom har vært borte fra videregående skole, samt førerkortvurderinger, tatt mye av tiden som fastlegen burde ha brukt på eldre syke samt pasienter med psykiske lidelser og rusproblemer.

Disse gruppene blir nå avspist med altfor liten tid hos fastlegen. Man hører helseministeren si at man satser på områdene rus og psykiatri, men det motsatte skjer i dagens almenpraksis. Mange fastleger, særlig i distriktene, som i tillegg har hyppige legevakter, jobber mye mer enn de ønsker, fordi jobben med den enkelte pasient på listen krever mye mer enn tidligere.

Mange leger ønsker å redusere pasientlistene

Dette fører til at mange slutter som fastlege og begynner som privat almenlege. Dette skjer ikke bare i storbyene, men også i distriktene. Mange leger ønsker å redusere sin listelengde, men får ikke gjort dette av mangel på leger i kommunen.

I tillegg er det en betydelig rekrutteringssvikt til almenpraksis , i det mange kvinnelige leger ikke ønsker å etablere seg i dagens situasjon, men ønsker tryggere rammer gjerne med fastlønn. Dette er ingen overraskende utvikling med 70% kvinner som blir ferdige uteksaminerte leger , men det er synd at ikke Helseministeren har skjønt dette og gjort noe tidligere, fordi fastlegeordningen har vært en populær ordning i mange år.

Fastlegene blir private

Idag er det nok dessverre mange pasienter som må vente lenge (mange uker) på time hos en sliten og lei fastlege, og det er ikke bra. Da velger man heller en privat lege som har god tid. De fleste pasientene har råd til dette.

Krisen i Fastlegeordningen vil ramme distriktene sterkest og først med stadig nye legevikarer, fordi det ikke blir noen kontinuitet med fastleger, så dette er i høyeste grad en  politisk sak. Alle partiene er enig i at vi bør ha et sterkt offentlig helsevesen, men private helseforsikringer m.m.samt økt antall private leger (kall de gjerne engangsleger) vil bare undergrave en offentlig satsing i almenlegetjenesten dersom ikke noe gjøres nå.

Nå kjenner helseministeren situasjonen godt , så vil fremtiden vise om han vil gjøre noe med situasjonen. Kanskje er han fornøyd med dagens situasjon i fastlegeordningen, med den stadig økende privatiseringen i helsevesenet?
 

LES OGSÅ:  Fraværet stuper, flere får ikke karakter

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags