Vi kan se at ulikhetene var mindre ved at samfunnet var under utvikling og oppbygning, etter krigen, så folk var verken rike eller fattige. Derfor hadde de som vokste opp på den tiden, mye større kjangs til å gjøre det bedre enn foreldrene. Dette kan i stor grad skyldes utflating av forskjeller og en bedre sosial tilnærming, og med den sosiale kontakten folk hadde på tvers av det klasseskillet som ble beskrevet før.

I denne tiden har samfunnet forandret seg etter dette, og kommende generasjoner med dem. I dag er det mindre kjangser for arbeiderklassen (barna) familie til å klatre på bakgrunn av sosial setting som viser avhengigheten med å ha rike foreldre med økonomi som spiller langt større rolle i dag for å oppnå målsettinger.

 

Fattige barn med foreldre som har dårlig utdanning, og lavere inntekt, og som på den måten kommer til kort med å speile en trygghet i utviklingen. Isteden får vi som resultat at ungdom dropper ut av videregående. Har dårligere helse, og lavere levealder enn de med høy utdanning og høy inntekt. 

Større forskjeller vil etter min mening skape uro og et mindre stabiliserende samfunn. Dette ser vi i dag, ikke minst i Sverige som har hatt et nokså likt utviklende demokratisk samfunn som Norge, men som i dag bevitner å ha fått et parti inn i riksdagen med et forhenværende tilsnitt av nazistiske ideologier. Dette kan skje i Norge også, om forskjellene får vokse og gro. 

 

Det som er mest bekymringsfullt med en altfor stor innvandring, er integreringen som må spille på lag. De som har fått norsk statsborgerskap bør behandles med respekt og legitimeres med åpenhet og verdighet inn i det norske samfunn. Jeg er helt enig i at det må komme ordninger på tvers av de nordiske land som vil håndtere dette på en forsvarlig måte, men ikke bygge oppunder med hat, for det løser ingen ting!

Det er også viktig å utjevne etniske forskjeller, som også skaper splid i befolkningen om vi ser et stykke fremover. Det er viktigere hvordan et samfunn tar imot innvandrere, enn hvor mange som kommer inn!

Så til slutt: Vi må heller ikke glemme alle de som virkelig bidrar inn i det norske samfunn. Vi må ta vare på hverandre! Takk for oppmerksomheten!