I forslaget til statsbudsjett for 2019 foreslås det å legge ned flere av Kriminalomsorgens fengsler. Blant disse er Søndre Vestfold fengsel Sandefjord avdeling.

Sandefjord fengsel, som det ofte kalles forkortet, er ett lavsikkerhets kvinnefengsel. Denne type soningsplasser finnes det ikke mange av i Norge og jeg vil påstå at arbeidet som gjøres der er like spesielt som fengselet.

 

Flere skal sone elektronisk

Som en av begrunnelsene for nedleggelse blir det nevnt at bygningsmassen er gammel og gir begrensninger i tilbud og soningsforhold for de innsatte.
Det henvises også til at flere kan få soning med elektronisk kontroll «lenkesoning».

Langt fra alle er i en kategori hvor dette er mulig. Noen har så lange dommer at de må i fengsel en periode først og da vil jeg påstå at det er lettere å gå fra soning under lav sikkerhet enn det er i fra ett lukket fengsel/høy sikkerhet.

Andre har en type lovbrudd som ikke kommer inn under kategorien som kan sone med «fotlenke». Dessuten er det ikke alle som takler den form for soning som «fotlenke» innebærer. Noe som kan være vanskelig å forstå hvis man ikke er kjent med problemstillingene.

BAKGRUNN: Kvinnefengselet legges ned 

Mulighetene for rehabilitering er mer enn bygningsmassen

Jeg vil påstå at tilbud, soningsforhold og muligheten for rehabilitering avhenger mer av innholdet i bygningsmassen enn de fysiske begrensningene og med innhold så mener jeg vi som har vårt arbeide der og vår erfaring med å få frem gode løsninger.  

Alle, både ledelse, fengselsbetjenter, verksbetjenter og lærere i skoleavdelingen er genuint opptatt av å gjøre en god jobb. Dette har blitt omtalt i Sandefjords Blad ved intervju av to av de innsatte som har stått frem med navn og bilde samt av ansatte og tillitsvalgte.

I tillegg er jeg sikker på at det også sitter mange tidligere innsatte rundt omkring som også kunne bekreftet hvilken hjelp de har fått under soningen her, men forståelig nok synes de nok det er vanskelig å stå frem når de først har fått lagt denne tiden bak seg og fått seg jobb og er ferdig med studier.

Les også

Cirka 90 personer står i fare for å bli oppsagt grunnet nedleggelser

 

Vi lykkes ikke med alt og alle

Jeg skal ikke oppheve oss som jobber her til noe helt utenom det vanlige, for, som de fleste andre, er det ikke alt og alle vi lykkes med. Jeg vil imidlertid påstå at de som kommer hit og vil motta hjelp, de får tettere oppfølging enn de ville fått mange andre steder. Det er ikke så lett i større anstalter med så tett oppfølging.

Jeg har selv jobbet i dette fengselet siden 2008. Hvis jeg ville så kunne jeg pensjonert meg for 8 år siden, men arbeidsplassen, kollegaene og den følelsen det gir å kunne bistå mennesker som trenger hjelp har gjort at jeg har fortsatt.

Jeg skal pensjoneres nå i utgangen av Oktober og kunne bare lent meg tilbake og latt ting skje som foreslått, men vissheten om at Sandefjord fengsel betyr mye for mange gjør at jeg i alle fall vil skrive dette.

Jeg har sett mange nervøse jenter/damer komme hit og reist herfra som helt andre personligheter enn da de kom.

Noen har kommet hit og vært innstilt på å sone ferdig for så å komme seg ut og begynne å ruse seg igjen, men etter mange, lange og gode samtaler så har de funnet tilbake «drømmen» om en spesiell jobb og fått hjelp til å finne ut at det var ikke for sent. Begynt på skoleavdelingen og gått ut herfra med topp karakterer. Noe de aldri har fått til tidligere.

Flere har kommet inn som rusmisbrukere og gått ut til fast jobb. Mange til behandling og mange til soning med elektronisk kontroll.

Overrasker meg ikke at ikke politikerne setter seg inn i alle saker

Kriminalomsorgen er en taushetsbelagt etat. Veldig mange vet veldig lite om hva som skjer der så det er forståelig at det ikke engasjerer så mange.
Jeg er heller ikke overrasket over at politikere i budsjettforhandlinger ikke evner å sette seg inn i alle saker, selv om det burde gjøres før man vedtar saker som har så stor betydning for en gruppe mennesker, særlig de innsatte, men også vi ansatte og det er ennå ikke for sent.

Vi som jobber i denne etaten har greid å få mennesker til å forandre mening tidligere. Mennesker som ikke har hatt det så greit i livet og som kanskje aldri har fått muligheten.

Nå håper jeg virkelig at vi kan få en gruppe mennesker som har fått muligheten, som har bestemmelsesrett, til å forandre mening. Politikere som vi har valgt eller ikke valgt.

Dere kan gjøre en stor forskjell for nåværende og kommende kvinnelige innsatte ved å IKKE legge ned driften av Sandefjord fengsel.