Sprenging av skjær, påfyll av sandstrender og hageavfall i bekken - slik trues sjøørreten

IKKE BRA: Et skjær ble spengt i stykker på Glomstein, og en bekk må ryddes for hageavfall. Det er alt annet enn optimalt for fisken som trenger gyteplasser i og rundt Oslofjorden.

IKKE BRA: Et skjær ble spengt i stykker på Glomstein, og en bekk må ryddes for hageavfall. Det er alt annet enn optimalt for fisken som trenger gyteplasser i og rundt Oslofjorden. Foto:

Av

Sjøørreten er truet, tar politikerne ansvar?

DEL

LeserbrevI flere hundre år har sjøørreten tatt seg opp i bekkene i Færder kommune for å gyte. Folk fanget fisken som mat til grisene før slaktingen til Jul. Og for hundre år siden var det ikke uvanlig å bruke fiskerett som argument ved kjøp av eiendom.

På 1960-tallet ble mange bekker lukket og lagt i rør. Det naturlige bekkeløpet ble endret og rettet ut. Landbruket ønsket større jordarealer. Samtidig ble kantvegetasjon fjernet og pløying skjedde stadig nærmere bekkekanten. Biotopene rundt bekkene endret seg drastisk, og det artsmangfoldet som var der tidligere ble kraftig redusert.

Resultat: Større areal å dyrke, redusert kantvegetasjon som gir fisken dårligere ly og redusert næringstilgang. Bekkebunnen fikk økt avrenning av jord og leirmasser som reduserte «tilbudet» til steder hvor fisken kunne gyte.
Kultiveringsgruppa i Færder kommune startet for en del år siden med å rydde bekker, fjernet jord- og leirmasser og erstattet det med gytegrus.

LES OGSÅ: Det er mange som lurer på hvorfor kysttorsken er borte. Nå har forskerne funnet et viktig svar (+)

Gruppa har fått anerkjennelse for sitt arbeid ved tildeling av kulturprisen på Nøtterøy i 2017 og Fiskestellprisen av Norges Jeger- og Fiskerforbund i 2018.

Arbeidet som er gjennomført av Kultiveringsgruppa har bedret gytemuligheten for sjøørreten.
De siste par årene har vi sett reduksjon av gytende fiske, og størrelsen på fisken har blitt mindre. Antall yngel har blitt kraftig redusert. Dette gjelder ikke bare i Færder kommune, men rapporteres fra flere aktører rundt Oslofjorden.
Årsakene kan være mange.

Vi vil likevel legge vekt på følgende i tillegg til ovennevnte landbruksaktiviteter:
• Økt vegetasjon og algevekst som kan skyldes overgjødsling fra landbruket
• Påfylling av sand på strender
• Utgraving og mudring av marinaer ved bekkemunninger
• Økning av kunstig lys ved bekkemunning
• Stor båtaktivitet og støy ved bekkemunning
• Sprengning av skjær og mudring av privat strandeiendommer
• Oppgraving av forurenset masse
• Plassering av gjødseldynger tett ved bekkeløp
• Plassering av oppgangs hinder ved bekkemunninger
• Kasting av hageavfall i bekkeløp
• Utsetting av «ulovlig» fisk som spiser ørretyngel
• Større utbyggingspress på sårbare områder.

Hvordan ønsker de politiske partiene i Færder å hindre at sjøørreten blir borte rundt øyene og i Oslofjorden? Nå haster det å ta grep. Varsellampene lyser. Det blir for tiden, fra sentralt hold, vurdert periodevis fredning av sjøørreten i Oslofjorden som et tiltak.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags