Gå til sidens hovedinnhold

Hva er verdien av et menneskeliv, Lexow og Hogsnes?

Olav Sanness Vika

Leder Vestfold SV, bystyremedlem i Tønsberg og sosialpedagog.

Tønsberg

Artikkelen er over 4 år gammel

Frps Inger Lexow spør hva flyktninger koster, i en kronikk i TB 13. desember. Frps Anne May Hogsnes ba, i en protokolltilførsel i utvalget for helse og omsorg, om et flyktningregnskap. Hun stilte det samme spørsmålet i bystyret 7. desember. Hun ville at Tønsberg skulle bosette færre flyktninger, fordi det kunne bli for dyrt. Jeg ble sint og trist. Begge er lokalpolitikere med sosial samvittighet. Hvorfor vil de sette en pris på flyktningenes liv?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I diskusjoner om flyktninger, muslimer og livet, er det ofte lurt å sjekke om menneskeverdet blir tatt vare på i retorikk og krav. Om vi bytter ut ordet flyktning med rusmisbruker, premature eller mennesker med Downs syndrom, ville vi da ha sagt: Hva koster et prematurt barn? Skal vi be om at det framlegges et «downs syndrom-regnskap». Har Tønsberg råd til å bosette flere rusmisbrukere?

Integrering er en jobb

Som barnevernspedagog er integrering mitt fag. Jeg er heller ikke spesielt naiv. Integrering er jobb, både for dem som skal inn i samfunnet, og for alle oss andre. Dette lærte vi av HVPU-reformen. Vi som jobber med barn med psykiske vansker, mennesker med ulike handikap eller flyktninger, står i dette daglig.

LES OGSÅ: 

LES OGSÅ: Flyktningpolitikken må være streng

Alle må lære de ferdighetene som er nødvendig for å fungere i samfunnet. Å lære norsk kultur og språk kan være det enkleste for en flyktning. Å finne roen og tryggheten kan ta lengre tid, er du analfabet kan veien til arbeidslivet være lang. Særlig om vi lar flyktningene bli lenge i det uvisse på mottak, uten mulighet til å delta, jobbe eller finne tryggheten i et lokalsamfunn.

LES OGSÅ: Det er Frp mot røkla i Tønsberg kommunes flyktningpolitikk

Integrering stiller krav til oss om universell utforming. Det må være plass til rullestoler, allergikere, folk med angst og til muslimer, både med og uten hijab. Integrering er ikke det samme som tilpasning, men et møte mellom dem som skal inn i samfunnet, og oss andre. Vi må tåle at alle ikke er like effektive, at noe ser rare ut, eller at noen oppfører seg rart.

LES OGSÅ:   Smakløst av Frp-Lexow

Aps Jonas Gahr Støre har rett i at noe handler om språk. Hver gang Frp og Sylvi Listhaug snakker om flyktningproblemet, eller om at muslimer truer norsk kultur, blir samfunnet litt mindre romslig. Folk med annen etnisk bakgrunn føler seg litt mindre inkludert og litt mindre velkomne. Vi skal ta kampen for et menneskelig språk, og det er trist at anstendige partier som Høyre, Venstre og KrF lar Listhaug ture fram.

Vi trenger en medmenneskelig politikk

Integrering handler først og fremst om politikk. Vi må bekjempe sosial dumping, og sikre både norske, polske, og syriske arbeidere jobber, lønn og arbeidsvilkår. Vi må ta kampen mot religioner, strukturer og kulturer som undertrykker kvinner – enten det gjelder kristne, muslimer eller kvinners lønn i norsk arbeidsliv. Vi må gjøre det uten at vi samtidig får et samfunn som blir trangere og mindre inkluderende.

I dag opplever jeg Norge som et kaldt og avvisende land. Vi sender ut unger som har vokst opp her, og bare kjenner den norske virkeligheten, til Afghanistan. Vi bruker medisinske tester som fagmiljøet avviser, for å fastsette en alder som kan gjøre ungdommer til voksne. Da kan politiet og Listhaug sende dem ut.

Jeg kjenner en familie med tre barn, som går i norsk skole. Det ene barnet er alvorlig syk og kan dø av spiseforstyrrelser. De blir ikke trodd på hvor de kommer fra. Det landet Norge vil sende dem til anerkjenner dem ikke som borgere. Da sitter de, 10, 18 og 21 år fast i Norge, uten pass, uten muligheter til å jobbe. Det de får er et knapt livsopphold og en plass på et mottak. Jeg tør ikke tenke på hva et liv uten håp gjør med dem.

Ingen mener at Norge skal ta imot alle

Det er ingen som mener at Norge skal ta imot alle. Kampen står om vi skal behandle dem som kommer som mennesker – eller som et problem vi kan sette en prislapp på. Vi må finne tilbake til varmen vi hadde da flyktningene gikk gjennom Europa – dette skal vi klare! Vi må gjeninnføre opphold på humanitært grunnlag, og vi har plass til flere kvoteflyktninger.

De fleste mennesker uansett etnisitet, religion, handikap eller strev, er greie og anstendige. Noen undertrykker kvinner, slår barn, selger dop eller voldtar, de kommer i mange utgaver, fra mange land og regioner. De menneskene skal straffes og rehabiliteres.

Mitt ønske til jul er at vi må gjøre Norge greit igjen. Mennesker skal behandles som mennesker!

Olav Sanness Vika

Kommentarer til denne saken