Det er mitt inntrykk at svært sterke krefter har ansett fornybar energi som truende for oljeinntektene

Av

Årets tørkesommer er en mild antydning på hva alle kontinenter vil bli rammet av. Og hvilke tap vi holder på å påføre våre etterkommere.

DEL

MeningerPå 1700-tallet fant noen briter ut at man kunne lage dampmaskiner som pumpet vann ut av kullgruvene. Maskinene kunne drives av kull og produksjonen økte. Dette startet den industrielle revolusjonen, der maskiner og fossil energi erstatter muskelkraft.  Som bokstavelig talt har drevet samfunnet og gitt en enorm produktivitets- og velstandsvekst helt fram til disse dager.

Men så truer enorme CO utslipp med å destabilisere økosystemer, næringskjeder og nasjonalstater. Årets tørkesommer er en mild antydning på hva alle kontinenter vil bli rammet av. Og hvilke tap vi holder på å påføre våre etterkommere.

Århundretsutfordring

En global omlegging av energi til fornybar energi er derfor nødvendig. Dette krever bedre teknologi og mye kapital. Energi er verdens kanskje viktigste vare.  Alt fra personbiler til tungtransport, dieselgeneratorer og skip skal gjøres CO-nøytrale!  Store mengder fossil energi skal fases ut. Globalt skal utslippene ned med mer enn 80% i løpet av 30 år. EU har brukt like lang tid på å få til de første og letteste 20 prosentene, så dette er en enorm utfordring.

Paris-avtalen i kom endelig på plass 2016. Kineserne reiste rett hjem og gikk i gang. De stenger ned kullgruver og kullkraftverk, og de blir mer energi-effektive. De tar i bruk elektriske biler og de høster energi fra sol og vind som ingen andre. Med sin dominerende rolle i markedet har prisen på kull steget fra 50 til 110 $ per tonn. Samtidig har kvoteprisen for CO-utslipp i EU tredoblet seg og alt dette driver strømprisene oppover.

Store næringsmuligheter

Norge har enorme mengder fleksibel vannkraft og vindkraft. I Norsetek ser vi at en global, fornybar energiforsyning er mulig og at Norge kan bidra i betydelig grad med teknologi, ingeniører, industriell aktivitet og med energi. Disse mulighetene krever innsats. Norske myndigheter må derfor klatre fra bakseteposisjon mot både ratt og gasspedal. Og privat kapital må følge på. For her er flere store næringsmuligheter for eksempel innenfor vindkraft.

Norske politikere har fått til elbiler og regnskogfond, så de kan når de vil. På 70-tallet sikret de nasjonal kontroll med helt ny offshore oljenæring som gjorde at arbeidsplasser havnet langs hele kysten og store inntekter havnet hos befolkningen, hos staten og i et rekordstort oljefond.

En tilsvarende type operasjon for fornybar industri hadde passet godt. For i motsetning til 1970 så har vi mer kompetanse og gjennomføringsevne enn de aller fleste. En norsk fornybar-industri ville hatt stor økonomisk og miljømessig verdi og globalt potensiale. Men en vellykket oppbygging av en slik industri krever tydelige signaler og nok kapital.

Men det er mitt bestemte inntrykk at svært sterke krefter har ansett fornybar energi som truende for oljeinntektene. Og at mange av oss har manglet endringsvilje. Flertallet i de store partiene AP, H og FRP har brukt flere tiår år på å prate mye og gjøre lite. De har ikke bidratt til utvikling av ny teknologi eller investering i stor skala. Tvert i mot er det satset på gasskraftverk og forsking på CCS-rensing av fossile kraftverk. CO-utslippene er ikke redusert og titalls milliarder er gått med. Selv om marked og lønnsomhet ikke finnes.

På tide å bestemme seg

Energiomleggingen kan ikke lenger bremses. Olje- og gassnæringen må gjerne få eksistere så lenge det går. Men framtiden er fornybar og elektrisk.

Gasskraftverkene på Kårstø og Mongstad rives i disse tider og illustrerer den ryddejobben som AP og Høyre bør være i gang med. For det må bygges helt ny tillit til at disse partiene klarer å dyrke fram ny industri og miljøvennlige løsninger med internasjonalt potensiale. De kan ikke surre bort 20 år til!

Det finnes progressive mindretall i både Høyre og Arbeiderpartiet, og det finnes andre partier med større troverdighet på dette. Det er på høy tid at dem med helhjertet og rasjonell miljøprofil får flertall i kommende nominasjonsprosesser og valg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags