Veteraner fra internasjonale operasjoner i Tønsberg og Re.

Av
DEL

LeserbrevOver 100 000 personer har tjenestegjort i internasjonale operasjoner for forsvaret. Jeg med mine kontingenter i Libanon og Makedonia er en av disse. I tillegg til disse veteranene fra forsvaret så jobber mange andre nordmenn i konfliktområder bl.a. fra justisdepartementet, utenriksdepartementet, helsepersonell og andre ansatt direkte i FN og i hjelpeorganisasjoner.

I en årrekke har alle kvinner og menn som har kommet hjem fra utenlandstjeneste fra forsvaret ikke fått den oppfølgingen de burde hatt. Etter mange år med forsømmelse har forsvaret tatt grep og gjør nå en stor innsats for sine veteraner, men det kommer sent. For meg er historien om Morten Berg som i 1980 fikk foten sprengt av etter å ha tråkket på en mine beskrivende. Oppfølgingen han fikk fra forsvaret ved hjemkomst. Det var at han måtte fylle ut tap- og skademelding på støvelen og sokken som var sprengt bort. Jeg kjenner mange veteraner og de fleste har det veldig bra, men det gjelder dessverre ikke alle. Eksemplene er mange!

Jeg kjenner en veteran i Tønsberg, han klarer seg veldig bra, men i forbindelse med HV-øvelser som han ble beordret til så ble det vanskelig. Det første han hørte etter nesten 2 år i INTOPS var en innkalling til HV-øvelse, og det før han hadde lagt sine krevende opplevelser bak seg. Hverdagen fungerte bra, men situasjonen rundt øvelsene ga PTSD liknende reaksjoner. I dialog med HV fikk han ikke hjelp, selv ikke av en lege han møtte i HV. Fastlegen skjønte situasjonen og ga han et skriv som han tok med til HV. Det eneste det resulterte i var at han sporenstreks måtte levere utstyret, etter det hørte han ingen ting, hverken fra HV eller andre.

Norge ønsker å være aktiv som fredsoppretter, fredsbevarer og en humanitær bidragsyter på den internasjonale arena. Da må Norge i fremtiden være forberedt på at norske kvinner og menn i forskjellige organisasjoner reiser på vegne av oss alle til konfliktområder. Disse kommer hjem, og da må de få hjelp til akklimatisering.

At forsvaret er blitt så mye bedre på dette med å ivareta sine veteraner har ikke kommet av seg selv. Det er takket være ildsjeler, enkeltpersoner som har bidratt, hjulpet, satt fokus og presset forsvaret til å ta ansvar slik de burde ha gjort for lenge siden. Andre som har jobbet i internasjonale oppdrag utenom forsvaret får ikke den oppfølgingen de burde.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark sendte 17. januar i år et brev til kommunene (Kommunebrevet) Informasjon om kommunerettet aktivitet på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet i 2019. Her står følgende «Oppfølging av veteraner fra internasjonale operasjoner. Vi vil, i samarbeid med regionale og nasjonale aktører, følge opp og understøtte kommunene i arbeidet med ivaretakelse av veteranene, gjennom lokale veterankontakter og veteranplaner. Dette vil vi komme tilbake til som en egen sak senere i vår.»

Tønsberg FrP og undertegnede ønsker dette initiativet fra fylkesmannen velkommen og vil at Tønsberg kommune frem til det vil se nærmere på sin ganske tynt beskrevne veteranplan. Re kommune hadde ingen veteranplan i det hele tatt.

Den viktigste jobben som har blitt gjort for veteraner som sliter og deres familier har blitt gjort og gjøres fortsatt av frivillige. Som veteran får jeg flere ganger i måneden invitasjon til pizza kvelder, pølselunsj, veteranpils og foredrag.

Som frivillighetens parti vet Tønsberg FrP at frivilligheten vet best, ildsjelene i veteranarbeidet har gjort og gjør fortsatt en uvurderlig innsats for veteranene. Jeg kan som veteran bekrefte at i veteranarbeidet så er det de frivillige som vet best og gjør mest! Denne regjerningen har hatt en rekke tiltak for å styrke frivillighetens kår i Norge. Lokalt og ved veteranarbeidet og med veteranplanen så vil Tønsberg FrP at kommunen skal samhandle, bistå og legge til rette for de friville skal ha best rammevilkår i sitt veteranarbeide.

Kommunen bør i samarbeide med de frivillige revidere veteranplanen og legge til rette for interkommunalt samarbeidet. En enkelt kommune kan bli for liten i dette arbeidet. Det viktig at alle som har intops erfaring må inkluderes i dette arbeidet, ikke bare forsvarets veteraner. Veteranplanen bør være nøytrale med tanke på hvilken Norsk organisasjon som sendte den enkelte ut.  

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags