Feilsortert avfall utgjør en stor risiko både for miljøet og for de som skal håndtere avfallet. Brannfarlig avfall som havner i feil container kan føre til utslipp av farlige giftstoffer.

LES OGSÅ: Her får søppelbilen eskorte av brannvesenet

Brannen kan oppstå i containeren, den kan starte under transporten og i verste fall kan den sette fyr på et helt sorteringsanlegg.

Farlig avfall på avveie

I fjor kastet vi 2,3 millioner tonn husholdningsavfall og mengden vokser stadig. 64.000 tonn farlig avfall kommer på avveie hvert år og feilsortering er et økende problem. Mottakskontrollen vår avdekker dessverre at mye farlig avfall kastes i restavfallet. 

Farlig avfall som ikke blir sortert og forsvarlig håndtert er en stor risiko både for helse og miljø.
Farlig avfall inneholder stoffer som er skadelige for naturen både på kort og lang sikt. I tillegg til sikkerhetsrisikoen knyttet til brannfare, kan brannen føre til utslipp av miljøgifter fra det farlige avfallet.

Farlig avfall som ofte havner i restavfallet er maling, spraybokser, lyspærer og batterier. Både batterier, trykkbeholder og særlig filler med løsemidler medfører stor brannfare. Vær derfor spesielt nøye med sorteringen under båtpussen eller når du pusser opp hjemme.

Tips til korrekt sortering

Ragn-Sells er Norges ledende gjenvinningsentreprenør og går i bresjen for en bærekraftig avfallshåndtering. Selskapets visjon er å ombruke og gjenvinne en stadig større del av avfallet, og de ønsker å bidra til å gjøre det lettere for flere å opptre miljømessig forsvarlig.

■ En enkel regel er at alle elektriske og elektroniske produkter skal sorteres for seg.

■ Farlig avfall som maling, spraybokser, løsemidler, rengjøringsmidler og oljeholdige produkter ikke kastes i restavfall da de er både brannfarlige og inneholder miljøgifter.

■ Dersom du er usikker på hva du skal sortere hvor ligger det informasjon om dette både hos oss, hos Vesar og på sortere.no. I tillegg kan du få god veiledning på gjenvinningsstasjonene.

En kompetent håndtering av farlig avfall er avgjørende.

Vi i Ragn-Sells bistår både med riktig utstyr og riktig håndtering av farlig avfall. Våre ansatte på gjenvinningsstasjonene har høy kompetanse og sørger for en forsvarlig håndtering av avfallet. Er du i tvil om hvor du skal kaste ulike produkter bistår vi med dette på alle våre anlegg og gjenvinningsstasjoner.

SE VIDEO: Her kjører søppelbilen mens det brenner i lasterommet