1. februar, den første i andre, fokuserer Kirkens SOS på alle som er og vil være ‘En for andre’. Det er det frivilligheten handler om: Å gjøre en innsats for noe eller noen andre.

Frivillighet med svimlende omfang

Imponerende 66 prosent av befolkningen i Norge sier de har deltatt i frivillig arbeid det siste året, det tilsvarer nesten 2,8 millioner mennesker, viser Frivillighetsbarometeret 2015. Dugnad er en del av den norske kulturen og tallene viser at den frivillige innsatsen lever i beste velgående!

Frivillighetens verdi kan måles på mange måter. De siste tallene fra SSB (Statistisk sentralbyrå) viser at frivillig arbeid utført gjennom frivillige organisasjoner utgjorde 150.000 årsverk og skapte verdier for over 70 milliarder i 2014. Mye tyder på at tallene for 2015 og 2016 var enda større. Tallene er enorme, så store at de er vanskelige å fatte for de aller fleste.

LES OGSÅ: Vil snakke om frivilligheten

Frivillighet har en helt egen verdi. For nettopp gjennom dette fenomenet, gjennom menneskers engasjement for gode saker, bedre liv, andres og egne rettigheter, fremmes mot og livsglede. Norge ville vært veldig annerledes og mye fattigere uten.

Vi er der. Alltid!

Kirkens SOS er en av veldig mange frivillige organisasjoner, og vår oppgave er å fremme livsmot og håp for mennesker i følelsesmessig- og eksistensiell krise. For livet kan være både godt og vondt, lett og krevende – og det trengs noen som kan ta de vanskelige samtalene.

Alle som svarer på telefoner, meldinger og chat hos oss er frivillige. Det er de som er her klokken 04.00 natt til 1. juledag og klokken 14.00 på formiddagen en helt vanlig tirsdag. Uten dem ville det ikke vært noen Kirkens SOS. For dem som tar kontakt så har det en helt egen verdi at de snakker med en frivillig – noen som sitter der fordi de selv vil og møter med engasjement og varme.

Det er en storhet i det å vite at liv kan reddes, håp kan skimtes, fremtid kan anes, glede kan spire og livsmot kan gro. Kirkens SOS er takknemlig for at det til enhver tid er rundt 1000 mennesker som dedikerer deler av sin tid og oppmerksomhet.

Betydningen av å gjøre noe meningsfullt

Hva er det som gjør at vi ønsker å jobbe i fritiden uten å få betalt?

Senter for forskning på sivilsamfunn og rapporten «Betingelser for frivillighet – motivasjon og kontekst» fra 2015 bekrefter at frivillig arbeid er noe vi gjør fordi vi mener det er viktig og i tråd med verdiene våre. Vi mennesker trenger å føle at vi betyr noe for andre. I tillegg er det viktig for mange å lære nye ting og bygge egen kompetanse.

Forskningen viser også at mange av dem som ennå ikke er frivillige kunne tenke seg å bli det. Årsaken de oppgir om hvorfor de ikke er frivillige, er at de ikke har blitt spurt. Jeg tar den utfordringen!

Om du er en av dem som ikke har blitt spurt; Kunne du tenke deg å være en for andre ved å bli frivillig i Kirkens SOS?

Nytt kurs for frivillige starter i Vestfold 8. mars. Ta gjerne kontakt på [email protected]

Anne Line Diesen