Valgfrihet i nye Tønsberg

TILRETTELAGT: I Norge blir alle skolebarn fra 6-års alderen. Men det betyr ikke at alle kan behandles likt. Barn er like forskjellige som du og jeg, skriver Anne May Hogsnes og Bent Molvær.

TILRETTELAGT: I Norge blir alle skolebarn fra 6-års alderen. Men det betyr ikke at alle kan behandles likt. Barn er like forskjellige som du og jeg, skriver Anne May Hogsnes og Bent Molvær. Foto:

Av
DEL

MeningerVi er alle forskjellige. Vi har forskjellige behov. Dette gjelder fra vi blir født og til vi forlater denne verden. Fremskrittspartiet (Frp) vil tilrettelegge for at akkurat du får frihet til å velge den tjeneste du har behov for.

Tjenester du trenger - det være seg helse, barnehage, skole, sykehjem eller annet. En valgfri tjeneste som passer akkurat for deg. En valgfrihet som gir deg et best mulig tilbud for nettopp den tjenesten du trenger.

Når Arbeiderpartiet (Ap) snakker om et samfunn der forskjellene øker, så snakker Fremskrittspartiet om likeheten til å velge. Frp er opptatt av å gi deg best mulig tilbud når du trenger det. Vi er ikke så opptatt av hvem som kan tilby deg tjenestene. Det viktigste for oss er å sørge for at du får den tjenesten du har behov for. Når vi sørger for full og reell likebehandling av offentlige og private tjenester, vil det gi alle en mulighet til valgfrihet. Private skoler, barnehager og sykehjem og annet skal kunne utfylle det offentlige tilbudet og gi hvert enkelt menneske differensierte, tilpassede tjenester. 

I Norge blir alle skolebarn fra 6-års alderen. Men det betyr ikke at alle kan behandles likt. Barn er like forskjellige som du og jeg. Mange barn trenger tettere oppfølging enn andre. Elever og foreldre skal så langt det er praktisk og økonomisk mulig ha frihet til å kunne velge hvilken skole eleven skal gå på. Frp vil tilpasse skolenes og elvenes behov. Lærerrollen må styrkes og læreryrket gjøres mer attraktivt. Vi vil gi bedre pedagogiske og faglige forutsetninger basert på etterutdanning. Vi er opptatt av å lytte til foreldrene. Ofte er det de som ”vet hvor skoen trykker”. Ikke bare skolen, men også SFO er viktig å ha fokus på. Derfor ønsker vi å utvikle SFO-tilbudet i tråd med det foreldre ser det er behov for.

Sykdom rammer mange gjennom livet. Å sikre at pasienter kommer seg raskt etter sykdom gir den syke en bedre hverdag, og er samtiden god samfunnsøkonomi. Det er viktig å bli raskt frisk igjen, med rehabilitering som for eksempel fysioterapi og ergoterapi. Dette må skje umiddelbart etter sykdom eller utskrivning fra sykehus.  

Eldre mennesker ønsker oftere bo hjemme så lenge det er mulig. Da er det viktig med helseforebyggende tiltak. Frp vil innføre forsøksordning med eldrekoordinator. Hensikten er å skape sosiale møteplasser med aktiviteter, samt gi informasjon om det som tilbys av ulike organisasjoner.

Vet du hvilke tjenester på helse, forebyggende tiltak, behandling og annet som du kan få hjelp til av kommunen din? Ved å innføre tilbud om forebyggende hjemmebesøk til alle 75-åringer i kommunen, vil du få informasjon om hva kommunen kan tilby deg av tjenester. Med Nye Tønsberg vil du få en totaloversikt over tjenester du kan søke på og benytte deg av. Når du  trenger hjelp i hjemmet eller er på sykehjem, skal du ha en egen kontaktperson å henvede deg til. Vi tror at dette vil gjøre en vanskelig hverdag mye enklere for deg som bruker.

Vi vet at eldrebølgen kommer raskt. Da er det viktig med en dekningsgrad på heldøgns omsorgsplasser som til enhver tid er tilpasset innbyggernes behov. Dette gjør Fremskrittspartiet noe med. Vi har fått gjennomslag for to nye sykehjem– ett på Hogsnes og ett på Olsrød. Nå står bemannede omsorgboliger for tur. Det er viktig å se helheten i framtidens eldreomsorg. Derfor legges det også stor vekt på tilrettelegging av velferdsteknologi. Men så er det sånn, at skal du som eldre få god helse, er det også viktig med aktiviteter og næringsrik mat fra eget kjøkken. Dette har lenge hvert et ønske både fra eldre og pårørende. Dette tar Fremskrittspartiet tak i!

For å få til et bedre og mer variert tilbud fra livets start til livets slutt, er det viktig å se mulighetene for varierte og gode tjenester. Nå skal vi se framover og på nye muligheter til et godt liv i Nye Tønsberg kommune. En kommune med muligheter og frihet til å velge.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags