Gjenreis folkestyret – erstatt EØS-avtalen med en handelsavtale

Anna Marie Frost, leder i Vestfold Nei til EU

Anna Marie Frost, leder i Vestfold Nei til EU Foto:

Av

EØS-avtalen overfører mer og mer makt til Brussel. Den uthuler Grunnloven og utfordrer norske samfunnsinteresser på område etter område:

DEL

Meninger• Gjennom ACER overføres makt over norsk energipolitikk til EU.

• I NAV-skandalesaken ser vi at EU-rett overprøver norsk politikk.

• Jernbanepakke IV gir forkjørsrett for konkurranseutsetting av persontransport på jernbane – uavhengig av hva et stortingsflertall måtte mene.

• I saken om godtgjøring for kost, reise og losji for arbeidere fra andre land ser vi at 100 år gamle tariffavtaler og en kjennelse i norsk Høyesterett blir overprøvd av ESA.

• EU/ESA vil at norske kommuner skal konkurranseutsette deler av tjenestene sine uavhengig av hva norske kommuner måtte mene.

Dette er langt fra enestående eksempler.

LES OGSÅ: Dette betyr EØS for deg og meg

Vestfold Nei til EUs årsmøte 2020 finner det uholdbart at vi skal måtte underkaste oss en fremmed makt vi ikke er medlemmer av, på tross av at det norske folk to ganger har sagt nei til å bli med i EU i folkeavstemminger – i 1972 og i 1994. Vi mener regjeringa og stortingsflertallet med dette uthuler og undergraver folkets nei.

LES OGSÅ: Skitt i Norge, leve Toten!

Trenger ikke EØS

Påstanden om at vi må ha EØS-avtalen for å få solgt varene våre på det europeiske markedet er ikke riktig. En handelsavtale vil kunne gi samme markedsadgang, uten at vi må avgi suverenitet til EU. EU har interesse av å ha ordna handelsforhold med Norge uansett EØS eller ikke:

• Norge har varer å selge som er svært ettertraktet i Europa; Fisk, gass, mineraler. Norge er det femte største landet som EU importerer varer fra

• Norge har en kjøpesterk befolkning, og EU har eksportoverskudd til Norge om en ser bort fra olje og gass

• Norge er en stor netto bidragsyter til EUs programmer

• EU trenger energien vår. EU har et sterkt økende energibehov, og alternativet til norsk gass vil være gass fra Russland. Sjøl med sterkere vekt på fornybar energi vil gass i overskuelig framtid være en ettertraktet vare i Europa

• EU inngår handelsavtaler med andre land hele tida – uten noe EØS-regime med egen domstol eller overvåkingsorgan.

LES OGSÅ: Heia Norge, heia Toten!

Nå har Fellesforbundet vedtatt å kreve at alternativer til EØS skal utredes, et krav som har fått støtte fra en rekke fagforbund og partier. Siden det pr. i dag ikke er politisk mulig å få flertall på Stortinget for en oppsigelse av EØS, vil Vestfold Nei til EU uttrykke støtte til kravet om en offentlig utredning av alternativer til EØS, slik at EØS-debatten kan komme på dagsorden i norsk politikk på et saklig og faktabasert grunnlag.

Artikkeltags