God folkehelse er avhengig av et velfungerende arbeidsliv!

VIKTIG:  Gode arbeidsvilkår er viktigere for å forebygge sosiale ulikheter i helse enn hva livsstilsfaktorer er, skriver forfatterne.

VIKTIG: Gode arbeidsvilkår er viktigere for å forebygge sosiale ulikheter i helse enn hva livsstilsfaktorer er, skriver forfatterne. Foto:

Av

Årsmøtet i Telemark og Vestfold SV krever at Stortinget forebygger sosial ulikhet i helse ved å sikre gode arbeidsforhold for alle.

DEL

LeserbrevÅrsmøtet i Vestfold og Telemark SV krever også at bemanningsbransjen avvikles i sin nåværende form, og at arbeidsformidling må bli en sterkere offentlig oppgave. Videre går årsmøtet imot at bemanningsforetak skal kunne godkjennes som lærebedrifter da bemanningsforetak ikke kan oppfylle kravene som stilles til lærebedrifter.

LES OGSÅ: Nei, vi har ikke likestilling ennå. Derfor er det behov for å markere 8. mars

Friske og motiverte arbeidstakere er viktig for produktiviteten i norsk arbeidsliv og for det offentliges skatteinntekter. Sikker jobb og levelig inntekt, kombinert med velutbygde velferdsordninger, sikrer gode levekår med påfølgende god folkehelse.

Forskning viser at gode arbeidsvilkår er viktigere for å forebygge sosiale ulikheter i helse enn hva livsstilsfaktorer er.

LES OGSÅ: De ansatte her går en usikker fremtid i møte, men nå skal Anne gjøre alt hun kan for å redde dem: – Dette er alvorlig

Blant europeiske sysselsatte er nordmenn de som trives best på jobb. Dette skyldes først og fremst psykososiale forhold som å ha en sikker jobb, få delta i utviklingsprosesser, stor grad av selvbestemmelse, og godt samarbeid mellom kolleger og ledere. Disse positive forholdene kommer som resultat av den norske arbeidslivsmodellen, med sentrale og solidariske arbeids- og lønnsforhandlinger mellom arbeidsgiverorganisasjoner og fagforeninger.

LES OGSÅ: Veireno-sjefen dømt i Høyesterett

Økende ulikhet

Under den sittende regjeringa har vi sett grunnleggende endringer i arbeidslivet få utvikle seg sammen med økte inntektsulikheter. Atypiske ansettelsesforhold blir stadig mer vanlig, blant annet innleie fra bemanningsselskaper, bruk av midlertidig ansatte, utsendte fra utenlandske firma, og outsourcing av farlig arbeid til selvstendig næringsdrivende. Dette er former for ansettelser som på kort sikt kan være nyttig for virksomheter/ledelsen fordi det er billig. For arbeidstakerne innebærer det ofte lav inntekt, usikkerhet rundt framtidig inntekt, ubeleilig arbeidstid og ikke minst svekkede muligheter til å påvirke virksomhetens drift og helse, miljø og sikkerhet.

LES OGSÅ: «Hjemseng Brygge» – en Ap-ordfører som vil styre med støtte fra de blå

På sikt vil utbredt bruk av atypiske ansettelsesforhold undergrave den norske arbeidslivsmodellen øke sosiale ulikheter og svekke tilliten i arbeidslivet. Med svekket tillit og økt inntektsulikhet vil folkehelsa forverres. Dette kan forebygges gjennom en aktiv arbeidslivspolitikk som fremmer arbeidstakeres rettigheter, ordnede arbeidskontrakter og arbeidstider som gjør det mulig å leve gode liv – også i framtiden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags