Vi lytter til våre kunder hver dag, ca. 20.000 kunder handler på Teie hver uke

SNAKKER MED KUNDENE: Kjøpmann Anders Knutsen avviser at handelsstanden på Teie ikke forstår og lytter til kundene sine.

SNAKKER MED KUNDENE: Kjøpmann Anders Knutsen avviser at handelsstanden på Teie ikke forstår og lytter til kundene sine. Foto:

Av

Å påstå at de 350 som jobber på Teie ikke lytter eller forstår kundene sine, faller på sin egen urimelighet.

DEL

MeningerHandelsstanden leser i meningsytring av 11/3-19 at enkelte mener at vi ikke lytter til kundene. Vi lytter til våre kunder hver dag, ca. 20000 kunder handler Teie hver uke! Alle de 350 arbeidsplassene anstrenger seg hardt hver dag for at kunden skal oppleve Teie best mulig. Å påstå at alle disse menneskene ikke lytter eller forstår kundene faller på sin egen urimelighet.

Handelsstanden er svært positiv til at det omsider Skjer noe på Teie etter nesten 15 år med frem og tilbake. Vi ser at forslag til gatebruksplan foreslår flere elementer som vil være svært positivt for området, kundene og 350 arbeidsplasser. Trafikksikkerhet er svært viktig for oss alle, og det skal ikke være tvil om at vi setter den i høysetet. Handelen ønsker selvfølgelig at antall arbeidsplasser kan øke i fremtiden. Det er kun 3 punkter vi ønsker annerledes gjennomført i forslag til gatebruksplan.  Vi ønsker følgende:

■ Teglverksveien bør ikke tilrettelegges for mer trafikk.

■ Smidsrødveien bør ikke utvides, syklister kan sykle i kjørebanen.

■ Personbiltrafikk opprettholdes i Ørsnesalleen

Siden 2015 har det pågått gravearbeider hvor enkelte veier har vært stengt over tid. De negative utslagene dette har gitt har alle som ferdes på Teie sett med egne øyne. Vi har siden oppstart graving for ny kloakk sett at 5 butikker har lagt inn årene, og nå nylig leser vi med tristhet at Mariblomst kaster inn håndkleet. De fleste av disse butikkene er så vidt oss bekjent ikke berørt av netthandel. Vi har sterk tro på at folk i fremtiden ønsker å komme til Teie for å handle, og møte alle de hyggelige medarbeiderne som jobber her.

En viktig forutsetning for handelen på Teie er trafikken gjennom området. Vi behøver ikke snu oss langt for å se hvordan fjerning av trafikk har fått katastrofale følger for næringslivet.  Revetal blomstrer og utvikles i takt med kundene, der har de tilrettelagt for trafikk til og fra. Skal vi overleve i fremtiden er alle i næringslivet rundt torvet enige om at vi må legge til rette for god tilgjengelighet og fortsatt kunne opprettholde de veiene vi har.

Politikerne ser ut til å ha landet en løsning for ny fastlandsforbindelse. Anslag fra Bypakke Tønsberg sier at ny løsning trolig vil ta bort ca. 4000 biler, i tillegg legges det opp til å sluse 3-4000 biler opp forbi barnehagen i Teglverksveien. Ut ifra dagens tall er dette hele 60 prosent av trafikken over Teie. Vi ser at Færder kommune er for dette. Dog vil 8000 biler mindre over Teie føre til langt roligere rammer for myke trafikanter. For handelen er dette isolert sett en meget stor utfordring. Vi har allerede startet forberedelsene til ny fastlandsforbindelse. Den foreslåtte stengingen av krysset Ørsnesallen/Smidsrødveien gjør det heller ikke enklere. Det føre derimot til en diskriminering spesielt av handelen på østsiden av Smidsrødveien.  Færder har vedtatt at Teie er og skal være Nøtterøys handelssentrum. Hvis de mener det, synes vi det vil være klokt å lytte til ønsker fra flere hundre års erfaring fra de som driver handel på Teie.

Om man gjennomfører slik vi har ønsket og foreslått, kan man eksempelvis evaluere situasjonen etter at ny fastlandsforbindelse har kommet på plass? Da vil vi se hvordan det påvirker Teie, både for trafikanter og næringsliv. Dette vil føre til at vi som har butikker og eiendommer her kan ha en bedre forutsigbarhet. Det er bedre å vente, vi kan ikke få tilbake de som eventuelt ikke klarte omstillingen.

For å fjerne all tvil, næringslivet på Teie står samlet og ønsker at Teie skal fortsette å være et trivelig sted å bo, handle og oppholde seg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags