Politikere og rådmenn kan ta seg en tur rundt og spørre - hvordan er det å jobbe her?

KAMP MED KLOKKA: I disse dager utføres et stykke kartlegging i Re kommune innen helse og omsorg som kan oppfattes som manglende tillit. Medarbeiderne skal skrive ned hvert minutt de bruker. Hensikten er antagelig å spare eller flytte på ressurser, skriver Mildrid H Søndbø.

KAMP MED KLOKKA: I disse dager utføres et stykke kartlegging i Re kommune innen helse og omsorg som kan oppfattes som manglende tillit. Medarbeiderne skal skrive ned hvert minutt de bruker. Hensikten er antagelig å spare eller flytte på ressurser, skriver Mildrid H Søndbø. Foto:

Av

Tønsberg kommune og arbeidsgiveransvaret innen helse og omsorg

DEL

MeningerOrdførerkandidat for Arbeiderpartiet, Anne Rygh Pedersen, fremmer nye tiltak for å bekjempe deltidskultureninnen helse og omsorg. Hun vil sikre at det bare blir 100 % stillinger når de to nye sykehjemmene står ferdige om noen år. Videre er planen å arbeide fram heltid også i de andre virksomhetene i kommunen. Men med hvilket tidsperspektiv? Det er lite med krutt her!

Tillit i store organisasjoner

Det er store utfordringer innen helse, og arbeidsgiveransvaret er stort. Det er tidvis stort sykefravær, og sykepleiere er en mangelvare. KrF legger vekt på tillit fordi enkeltmennesket har en uendelig verdi. Det kjennes strevsomt å arbeide i en organisasjon som serverer kontroll til dessert istedenfor tillit.

Kartlegging i Re kommune

I disse dager utføres et stykke kartlegging i Re kommune innen helse og omsorg som kan oppfattes som manglende tillit. Medarbeiderne skal skrive ned hvert minutt de bruker. Hensikten er antagelig å spare eller flytte på ressurser.

I omsorgsyrkene kommer det gjerne inn konsulenter uten helsefaglig bakgrunn som en frelsende kraft. De skal kartlegge driften. I all verden, hvorfor velger kommunen som arbeidsgiver denne metoden? Ledere behøver tillit og ressurser, og medarbeiderne må vises tillit.

Kartlegging som gir tall som igjen gir grunnlag for endringer i arbeidshverdagen, er en livsfarlig strategi dersom det skjer uten bred involvering av medarbeidere. Tall må til, men i tillegg må medarbeidere og leder spørres - har dere det bra? Er medvirkningen i trå med Arbeidsmiljølovens krav? Hva bør bli bedre? De menneskelige faktorer hos medarbeidere må ikke undervurderes. Ledere og medarbeidere har tanker og følelser. Ingen kjenner det behagelig å bli kjørt over.

Veien videre

KrF mener det må legges et tidsperspektiv for opptrapping av flere hele stillinger. Sykefraværet kan ha sine helt legitime årsaker, eller noe av sykefraværet kan skyldes for høyt arbeidstempo eller dårlig arbeidsmiljø. Det kan lett røykes ut med kyndig lederkompetanse. Fagutvikling bør være en selvfølge om kommunen er en god arbeidsgiver og det skal være legitimt å varsle om uheldige forhold. Hvor godt blir avvikene behandlet?

Brukeren eller pasienten er kjernen i helse og omsorg. Om Bent Høies slagord «pasientens helsevesen» skal finne sin klangbunn, må pasienter og brukere være i sentrum for tjenesten.

Gode tjenester

KrF går absolutt inn for mer heltid, men gode tjenester handler om noe langt mere. Det handler om kompetanse, tid til å gjøre en god jobb og det handler om tillit som fører til medvirkning i praksis. En dag kan en oppgave ta ti minutter, en annen dag 30 minutter. Det er menneskelige faktorer vi ikke rår med. Konsulentens tall fanger ikke det uforutsette.

Medarbeiderne skal møte pasienter og brukere med kyndige hender og omsorg. De fleste er eldre, og de fortjener det beste og ikke 30 ulike hjelpere i løpet av en måned! Eldrebølgen er ingen tsunami, det er en velsignelse! Vi blir eldre og generasjoner kan dele historier og liv.

Kvalitet innen helse og omsorg handler derfor om mye mer enn heltid. Det handler om at kommunen som arbeidsgiver må vise tillit, legge til rette for kompetanseheving og forstå hvor komplekst omsorgsyrker kan fortone seg. Politikere og rådmenn kan ta seg en tur rundt og spørre - hvordan er det å jobbe her? Oppleves det godt å være mottaker av våre tjenester?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags